_MG_4097_pp.JPG

Posebna nagrada v življenju je, če opravljaš delo, ki te veseli, navdihuje in navdušuje. Mene vse od leta 1992 navdušuje delo na področju varstva okolja, kjer svoje znanje kemije s pridom uporabljam na področju varstva okolja. Moja samostojna poklicna pot se je pričela leta 2000, ko sem pridružila družinskemu podjetju s svojo svetovalno dejavnostjo, nato pa sem v letu 2015 ustanovila svoje lastno podjetje za projektiranje in svetovanje na področju varstva okolja. Že zelo zgodaj na svoji samostojni poti sem spoznala, kako resnične so besede Steva Jobsa, ki je rekel: "Great things in business are never done by one person. They're done by a team of people."

Velike stvari v poslu nikoli niso rezultat dela posameznika, ampak vedno skupine ljudi. To je vodilo našega podjetja Marbo Okolje d.o.o. Področje varstva okolja in ravnanja z nevarnimi snovmi ter z njima povezano projektiranje je kompleksno in interdisciplinarno, zato naš tim sestavljamo strokovnjaki različnih področij. Pri svojem delu se povezujemo in sodelujemo z investitorji, projektanti, javnimi uslužbenci ter drugimi deležniki. Le ustrezna naravnanost na skupni cilj daje ustrezne rezultate in piše uspešne zgodbe, tako kot je rekel Steve Jobs.

Z našimi naročniki sodelujemo v vseh fazah projekta in jim nudimo strokovno svetovanje s področja varstva okolja s ciljem finančne, časovne in funkcionalne optimizacije projekta.

Pri našem delu smo zavezani naslednjim načelom:

 • NEODVISNOST
  Smo neodvisni in nepodkupljivi ter delujemo v skladu z načeli dobrega gospodarja.
 • STROKOVNOST
  Naše delo temelji na 25-letnih izkušnjah in strokovni usposobljenosti vseh zaposlenih za specifične naloge, neprestanem izobraževanju in seznanjanju z novostmi na področju varstva okolja.
 • TRANSPARENTNOST
  Naročniku oziroma investitorju zagotavljamo popoln pregled nad potekom našega dela.
 • POŠTENOST
  Naše storitve izvajamo pošteno in s spoštljivostjo do vseh vpletenih.
 • ODGOVORNOST
  Nosimo polno strokovno odgovornost za svoje delo.

In za konec - na kaj smo najbolj ponosni oziroma zakaj nas naše delo izpolnjuje?

 • Kadar pripomoremo k izvedbi projektov, katerih okoljske posledice bodo skoraj nične, takrat vemo, da je naše delo koristno.
 • Kadar investitor nima kasnejših dodatnih stroškov zaradi zahtev inšpektorjev ter upravnih organov po sanaciji okoljskih škod, takrat vemo, da je naše delo upravičeno.
 • Kadar investitorji hitro in brez zapletanj pridobijo okoljevarstvena dovoljenja in soglasja, takrat vemo, da delamo strokovno.
 • Kadar se isti investitorji vedno znova vračajo nazaj k nam in ostajajo stalne stranke, takrat vemo, da smo v svojem poslu zares dobri.

TUDI ZATO, KER ZA LJUDI IN OKOLJE DELAMO S SRCEM TER VERJAMEMO V SVOJE STORITVE.