Za upravljavce obratov tveganja:

 • Varnostno poročilo / Zasnova zmanjšanja tveganja za okolje
  Na sistematičen in urejen način poda opis obrata tveganja, analizo možnih odpovedi v obratu, ki lahko pripeljejo do večjih nesreč ter oceno posledic večjih nesreč na okoliške objekte in prebivalce. Izdelamo tudi informacijo za javnost, ki je obvezna tako za manjši kot tudi za večji vir tveganja.
 • Modeliranje posledic nesreč z nevarnimi snovmi
  Za potrebe ocene posledic večjih nesreč na okolico obrata uporabljamo različno programsko opremo za modeliranje posledic nesreč (požar, eksplozija, širjenje strupenih snovi). Modeli upoštevajo tudi okoliški relief in ovire za širjenje posledic nesreč v okolje.

Za uporabnike nevarnih snovi:

 • Svetovalec za kemikalije
  Uporabnikom nevarnih kemikalij pripravimo vso potrebno dokumentacijo za prijavo na Urad za kemikalije in izdelamo letno poročilo o prometu s kemikalijami. Izdelamo in redno posodabljamo varnostne liste skladno z REACH in GHS zahtevami.
 • Izobraževanje za varno delo z nevarnimi snovmi
  Izvajamo izobraževanja za varno delo z nevarnimi snovmi, ki jih v celoti prilagodimo potrebam naročnika. Skupaj z naročnikom pregledamo nevarne snovi, ki jih uporablja v proizvodnji in določimo tiste, katerih lastnosti in način rokovanja na izobraževanju še posebej izpostavimo. Po teoretičnem delu izobraževanja organiziramo tudi preizkus znanja in izdamo poimenska potrdila o uspešno opravljenem izobraževanju.

 Celoten seznam storitev

 • Varnostni list (izdelava, uskladitev obstoječih z veljavno zakonodajo)
 • Izobraževanje za varno delo s kemikalijami
 • Svetovalec za kemikalije
 • Navodila za varno delo z nevarnimi kemikalijami
 • Bilanca uporabljenih organskih topil

V kolikor imate vprašanje, nas kontaktirajte.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com