Alenka Markun

Alenka Markun, univ. dipl. kem.

Direktorica

 

+386 (0)31 692 833

+386 (0)8 205 75 20

PODROČJA DELOVANJA

 • vodenje projektov in projektnih skupin
 • vodenje postopkov za pridobitev okoljevarstvenega soglasja
 • vodenje postopkov za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj
 • izdelava poročil o vplivih na okolje
 • izdelava okoljskih poročil
 • izdelava varnostnih poročil
 • izdelava tehnoloških načrtov
 • izdelava vlog za okoljevarstvena dovoljenja
 • izdelava strokovnih ocen
 • nadzor nad poskusnim obratovanjem

IZOBRAZBA

 • Diploma iz kemije, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
 • Podiplomski študij programa Znanosti o okolju, Univerza v Novi Gorici
 • Strokovni izpit za varnost in zdravje pri delu
 • Strokovni izpit iz varstva pred požarom
 • Strokovni izpit na IZS iz kemijske tehnologije

POOBLASTILA

 • Pooblaščena inženirka z licenco TK s pristojnostmi:
  • odgovorna projektantka tehnoloških načrtov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte,
  • odgovorna vodja del in odgovorna vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte
  • odgovorna nadzornica za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte.
 • Imenovanje za okoljsko izvedenko
 • Pooblastilo za izvajanje meritev hrupa v okolju
 • Odločba za izvajanje nalog na področju varnosti in zdravja pri delu
 • Pooblastilo za izvajanje nalog na področju požarne varnosti