Mojca Klemencic Lipovec

Mojca Klemenčič Lipovec, univ. dipl. biol.

Vodja projektov

Področje narave, odpadkov

+386 (0)31 666 950

+386 (0)8 205 75 21

PODROČJA DELOVANJA

  • izdelava okoljskih poročil
  • izdelava poročil o vplivih na okolje
  • izdelava dodatkov za varovana območja
  • ocenjevanje vplivov na živali, rastline in habitate
  • izdelava strokovnih ocen
  • izdelava vlog za okoljevarstvena dovoljenja
  • izdelava tehnoloških načrtov
  • izdelava varnostnih poročil in zasnov zmanjšanja tveganja za okolje

IZOBRAZBA

  • Diploma iz biologije na Biotehniški fakulteti, Univerza v Ljubljani