mag. Špela Cenček, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Pomočnica direktorice

Področje hrupa, kulturne dediščine, odpadnih voda

+386 (0)31 666 960

+386 (0)8 205 75 21

PODROČJA DELOVANJA

 • izdelava okoljskih poročil
 • zdelava poročil o vplivih na okolje
 • izdelava varnostnih poročil
 • izdelava vlog za okoljevarstvena dovoljenja
 • izdelava strokovnih ocen
 • meritve hrupa v okolju
 • modeliranje hrupa v okolju

IZOBRAZBA

 • Diploma iz krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti, Univerza v Ljubljani
 • Podiplomsko usposabljanje na Odseku za znanosti o okolju Instituta »Jozef Stefan«
 • Magisterij iz Znanosti o okolju, Univerza v Novi Gorici

POOBLASTILA

 • izvajanje ocenjevanja hrupa z modelnim izračunom
 • Izvajanje meritev hrupa