Izdelujemo Tehnološke načrte za industrijske objekte različnih panog skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji. V sklopu projekta PGD izdelamo tudi Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah in Strokovno oceno obremenitve okolja. Izdelamo tudi elaborat eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja.

Nudimo tudi nadzor gradbišča kot odgovorna vodja del in odgovorna vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte ter kasnejši nadzor nad poskusnim obratovanjem. Izvajamo tudi tehnične preglede objektov.

Celoten seznam storitev

  • Tehnološki načrt
  • Elaborat eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja
  • Strokovna ocena obremenitve okolja
  • Analiza tveganja za podzemne vode
  • Elaborati zaščite pred hrupom v stavbah

V kolikor imate vprašanje, nas kontaktirajte.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com