V skladu s pooblastilom Ministrstva za obrambo izvajamo ukrepe varstva pred požarom:

 • Organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom,
 • Izdelavo požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije,
 • Izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom.

Za vse tista podjetja, ki skladiščijo, proizvajajo ali uporabljajo nevarne snovi pa izdelamo tudi dokumente s področja obvladovanja nesreč z nevarnimi snovmi:

 • Ocena požarne ogroženosti,
 • Ocena ogroženosti z nevarnimi snovmi,
 • Načrt zaščite in reševanja,
 • Usposabljanje za načrt zaščite in reševanja.

Celoten seznam storitev

 • Izjava o varnosti z oceno tveganja (izdelava in revizija obstoječih)
 • Izobraževanje na področju varnosti in zdravja pri delu
 • Strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu
 • Ocena tveganja za delo z nevarnimi snovmi
 • Ocena tveganja za izpostavljenost hrupu na delovnih mestih
 • Navodila za varno delo
 • Navodila za varno delo z nevarnimi kemikalijami
 • Svetovanje na področju varnosti in zdravja pri delu

V kolikor imate vprašanje, nas kontaktirajte.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com