Sprememba ZVO-2 prinaša nove obveznosti za predelovalce in odstranjevalce odpadkov

V Uradnem listu št. 44/2022 je bila objavljena sprememba Zakona o varstvu okolja, ki prične veljati 13.04.2022. Sprememba zakona v 66. členu določa, da morajo imeti upravljalci IED naprav in t.i. SEVESO obratov ter predelovalci in odstranjevalci odpadkov skrbnika varstva okolja, v delovnem ali pogodbenem razmerju. Obstoječe IED naprave in t.i. SEVESO obrati, za katere […]