Občine – kaj lahko naredijo v boju proti podnebnim spremembam?🌍

Leto 2022 nam je pokazalo, kakšna prihodnost nas bo verjetno čakala, če ne bomo hitro in drastično zmanjšali izpustov toplogrednih plinov. Poletni vročinski valovi, suša, gozdni požari na eni strani ter intenzivne padavine z nalivi in poplavami na drugi strani – vsi ti vremenski dogodki bodo v prihodnosti lahko postali stalnica, če ne bomo pričeli […]

Ogljični odtis in načrt zmanjševanja emisij toplogrednih plinov Občine Škofja Loka

Občine v Sloveniji so pomemben vezni člen pri načrtovanju in implementaciji ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in prilagajanju na podnebne spremembe. Številne občine v Sloveniji so sprejele individualne zaveze za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Za učinkovito načrtovanje ukrepov zmanjševanja emisij pa so pomembni podatki o tem, v katerih dejavnostih in v kakšnem obsegu emisije […]

ALI VAM HRUP PROMETA KRATI SPANEC?

Znanstvene raziskave so pokazale, da ima previsok hrup v okolju negativne posledice za človeško zdravje: dokazano namreč negativno vpliva na sluh, spanje, zbranost in psihično zdravje ljudi, poleg poškodb sluha pa lahko vpliva na razvoj drugih bolezni, kot so srčno-žilne bolezni in diabetes. Da bi omejili te negativne posledice, države EU določajo mejne vrednosti hrupa […]

Elaborati, ki jih potrebujete pri pripravi projektne dokumentacije

Novi Gradbeni zakon (GZ-1), ki je pričel veljati s 1. junijem 2022, v 140. členu določa, da so obvezni sestavni del projektne dokumentacije tudi elaborati in študije s področja vplivov na okolje, kulturne dediščine in zdravja ljudi. Za vas smo na kratko pripravili pregled elaboratov in študij, ki jih morate priložiti projektni dokumentaciji s področja […]

Pomembni datumi po novem Zakonu o varstvu okolja!

Novi zakon o varstvu okolja, ki je pričel veljati 13.04.2022, je poleg nekaterih ključnih sprememb in uskladitev na področju okoljske zakonodaje določil tudi nekaj pomembnih datumov, do katerih morajo podjetja uskladiti svoje delovanje z novim zakonom. Preverite seznam s pomembnimi datumi in uskladitvami: Podjetja, ki imajo za svoje obratovanje pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje in še nekatera […]

MARBO OKOLJE POTUJE oz. polnjenje baterij v Turčiji✈️

Marbo Okolje ni samo pisarniško delo, ampak so tudi prekrasni izleti po svetu. Dodaten dan dopusta (naša direktorica je lahko zgled mnogim delodajalcem 😉) nam je omogočil, da smo si  tokrat po dveletnem premoru zaradi pandemije lahko privoščile kar pet dnevni izlet z orientalskim pridihom. Letos smo se odločile za obisk Turčije, kjer smo obiskale […]