Prednovoletna darila naše vlade

Vlada je 10. novembra je v Uradnem listu objavila spremembo Uredbe o odpadkih, ki je stopila v veljavo že naslednji dan. Darilo je (ekološko, saj je brez embalaže 😊) kar sama sprememba navedene uredbe, saj pomeni, da se za dve leti zamika izvajanje 25. in 26. člena uredbe, ki govorita o trostopenjskem izpolnjevanju evidenčnih listov. […]

Praznično obdarovanje – kaj si v resnici podarjamo in kolikšen davek pri tem plača okolje?

Vabljeni, da z nami odkrijete, kako lahko s premišljenimi odločitvami obdarujemo svoje najdražje, ne da bi ob tem obremenjevali naš planet. Skupaj bomo raziskovali poti, ki nas vodijo k manjši porabi, bolj trajnostni uporabi in zavestnemu preživljanju časa. Prisluhnimo okolju, saj je darilo trajnostnega življenjskega sloga najlepše darilo, ki ga lahko podarimo naši prihodnosti. Pridružite […]

Davek na uvoz ogljika v EU. Kaj to pomeni?

Prvega oktobra 2023 se je začelo poskusno obdobje, v katerem se bo poročalo o emisijah iz uvoza. To pomeni, da uvoznikom železa, jekla, cementa, aluminija, gnojil, vodika in električne energije prinaša stroške in dodatno birokracijo. Dogovor o Evropskem Mehanizmu za ogljično prilagoditev na mejah ali CBAM Evropska komisija in Evropski parlament sta se 13. decembra […]

Kako kakovosten zrak dihamo v Sloveniji?

Ste vedeli, da je ocenjeno, da v Evropi vsako leto umre celo do 300.000 ljudi zaradi izpostavljenosti onesnaženemu zraku? Presenetljiva številka za Evropo. Tudi v Sloveniji kakovost zraka ne ustreza priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za sprejemljivo kakovost zraka. Obenem pa glede na naše mejne vrednosti kakovost zraka v Sloveniji le-teh večinoma ne presega. Zakaj? […]

Posnetek webinarja Zavarovanje odgovornosti za okoljske škode

V torek, 5.9.2023, smo se udeležili webinarja Zbornice komunalnega gospodarstva na temo Zavarovanje odgovornosti za okoljske škode po ZVO-2. Na predavanju je poleg Miha Javornika s podjetja Sipos d.o.o., predavala tudi naša direktorica Alenka Markun. Vabimo vas, da prisluhnete posnetku webinarja, ki je dostopen tukaj.

Ste zavarovani tudi za okoljsko škodo?

Ali veste, da Zakon o varstvu okolja ZVO-2 uvaja novo obvezno zavarovanje za okoljsko škodo za določene zavezance. Zavarovanje mora biti sklenjeno do 12.10.2023. V primeru, da se ne zavarujete, po ZVO-2 pa bi se morali, zakon predvideva tudi globe. ZVO-2 določa tudi, da so za okoljsko škodo odgovorna vsa podjetja, če povzročijo onesnaženje okolja […]

Zakaj so naravne nesreče v zadnjih desetletjih vse bolj uničujoče?

Slovenijo so prizadele izredno hude poplave, ki so opustošile številne kraje po državi, vzele pa so tudi človeška življenja. Razdejanja, ki so ga poplave povzročile, se ne da opisati z besedami. Škoda je verjetno najvišja v zgodovini samostojne Slovenije: poplavne vode so podirale hiše, odnašale mostove, uničevale infrastrukturo, nekatera naselja so ostala odrezana od sveta. […]

Ali bodo banke od vas res zahtevale ogljični odtis?

Trajnost postaja »IT« beseda tretjega tisočletja – in to z dobrim razlogom. Vedno več podjetij in držav se zaveda, da mora gospodarski razvoj upoštevati omejitve našega planeta, dobrin in ohranjanje čistega in zdravega okolja.  Politične usmeritve EU do leta 2050 predvidevajo prehod v podnebno nevtralno, krožno in trajnostno družbo ter gospodarstvo. Podnebne spremembe in politične […]

Kaj pomeni ogljična nevtralnost, podnebna nevtralnost in neto ničelne emisije

Morda tudi vas kdaj zmede, kadar v medijih govorijo o ogljični nevtralnost, neto ničelnih emisijah in podnebni nevtralnosti? Nekatera podjetja oglašujejo »ogljično nevtralne izdelke«, EU bo postala »podnebno nevtralna«, vi pa bi radi dosegli neto ničelne emisije. Za to, da preprečimo najhujše posledice podnebnih sprememb, moramo drastično znižati izpuste toplogrednih plinov. Da bi dvig povprečne […]

Gremo na morje?

Ste z mislimi že pri dopustu in morju? Odlično! Mi tudi. 🌊☀️Poleg namakanja v slani vodi, ležanja na plaži in morske hrane je dopust dobra iztočnica za razmislek o pomenu oceanov in o številnih dejavnikih, ki ogrožajo življenje v njih. In teh ni malo: podnebne spremembe, plastika, pretiran ribolov, podvodni hrup… Oceani pokrivajo 71 % […]