Načrti s področja tehnologije – kakšna je njihova dodana vrednost?

Načrt s področja tehnologije je eden od načrtov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje in je glede na predpisano vsebino, ki jo določa Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, (Ur. l. RS, št. 30/23) verjetno eden najbolj kompleksnih načrtov. Načrt s področja tehnologije pokriva široko področje in daje pomembne podatke za […]

5 (ne)pričakovanih sprememb, ki jih Evropski zeleni načrt prinaša za vas

Evropski zeleni načrt, »zelena transformacija« ali Green deal prinaša kopico strategij, usmeritev in načrtov za prehod v okolje prijaznejšo družbo. Del teh načrtov so tudi spremembe, na katere trenutno državljani in podjetja nismo najbolj pripravljeni in, ki v splošni javnosti vzbujajo opozorila o preveč ambicioznih ciljih. Po drugi strani pa so ambiciozni cilji nujno potrebni, […]

Ali veste, da hrup vpliva na zdravje naših otrok?

Hrup postaja v urbanem okolju, pa tudi na podeželju, vse bolj moteč. Širjenje stanovanjskih območij v bližino industrijskih in poslovnih con ali obratno je posledica predvsem slabega načrtovanja prostora ter zazidave sklenjenih območij. Vse navedeno povzroča konflikte med podjetji in stanovalci predvsem zaradi hrupa. V popoldanskih in nočnih urah so za marsikoga moteči zvoki klimatov, […]

5 najbolj pogostih napak pri predhodnem postopku, ki vam lahko povzročajo težave

Predhodni postopek ali predhodna presoja vplivov na okolje (PP) je vrsta okoljske presoje, ki jo je potrebno izvesti za posege, ki bi lahko imeli pomembne vplive na okolje zaradi svoje velikosti, značilnosti proizvodnega procesa ali kumulativnega vpliva. Vrste posegov, za katere je potrebno izvesti predhodni postopek, podrobneje določa Uredba o posegih v okolje, za katere […]

Predstavitev Smernic za prilagajanje na podnebne spremembe

Veseli nas, da smo bili lahko del programa dveh pomembnih inženirskih in gradbeno-prostorskih konferenc. Naša strokovnjakinja Eva Markun je v marcu predstavila Smernice za prilagajanje objektov na podnebne spremembe in postopek presoje podnebne odpornosti na dveh konferencah: Smernice za prilagajanje objektov na podnebne spremembe Smernice smo pripravili v sklopu Matične sekcije inženirjev tehnologov, požarne varnosti […]

Zakaj podpiram nov Energetski zakon EZ-2?

Predlog novega Energetskega zakona je dvignil precej prahu z določilom, ki naj bi po interpretaciji nekaterih »prepovedoval« ogrevanje na lesno biomaso, ki je v Sloveniji primarni vir ogrevanja za velik delež gospodinjstev. Nekatere politične stranke napovedujejo celo referendum o Energetskem zakonu. Biomasa je v Sloveniji obnovljiv in cenovno dostopen vir ogrevanja, ki je poleg vsega […]

Zakaj mora pooblaščeni inženir, arhitekt ali investitor pri projektih sofinanciranih iz EU sredstev zagotavljati podnebno odpornost za projekt z življenjsko dobo daljšo od 5 let?

Podnebna odpornost Pomembno: Evropska Unija (EU) je za projekte, ki so sofinanciranih iz EU sredstev v programskem obdobju 2021 -2027, postavila nove dodatne zahteve. Pri teh projektih bo treba predložiti dokazila: Načelo DNSH in zagotavljanje podnebne odpornosti je treba upoštevati že pri sami pripravi ponudbe za sodelovanje pri teh projektih in nato pri sami izvedbi […]

Zakaj mora pooblaščeni inženir, arhitekt ali investitor pri projektih sofinanciranih iz EU sredstev, vedeti, kaj pomeni DNSH?

Uvodna pojasnila in DNSH Pomembno: Evropska Unija (EU) je za projekte, ki so sofinanciranih iz EU sredstev v programskem obdobju 2021 -2027, postavila nove dodatne zahteve. Pri teh projektih bo treba predložiti dokazila: Načelo DNSH in zagotavljanje podnebne odpornosti je treba upoštevati že pri sami pripravi ponudbe za sodelovanje pri teh projektih in nato pri […]

Za katere projekte je potrebno zagotoviti dokazovanje podnebne odpornosti?

Podnebna odpornost je skladno z Uredbo definirana kot »proces, s katerim se prepreči, da bi infrastrukturo prizadeli morebitni dolgoročni podnebni vplivi, hkrati pa se zagotovi, da se spoštuje načelo »energetska učinkovitost na prvem mestu« in da je raven emisij toplogrednih plinov, ki izhaja iz projekta, skladna s ciljem podnebne nevtralnosti do leta 2050« (2. člen, […]