Zakaj podpiram nov Energetski zakon EZ-2?

Predlog novega Energetskega zakona je dvignil precej prahu z določilom, ki naj bi po interpretaciji nekaterih »prepovedoval« ogrevanje na lesno biomaso, ki je v Sloveniji primarni vir ogrevanja za velik delež gospodinjstev. Nekatere politične stranke napovedujejo celo referendum o Energetskem zakonu. Biomasa je v Sloveniji obnovljiv in cenovno dostopen vir ogrevanja, ki je poleg vsega […]

Zakaj mora pooblaščeni inženir, arhitekt ali investitor pri projektih sofinanciranih iz EU sredstev zagotavljati podnebno odpornost za projekt z življenjsko dobo daljšo od 5 let?

Podnebna odpornost Pomembno: Evropska Unija (EU) je za projekte, ki so sofinanciranih iz EU sredstev v programskem obdobju 2021 -2027, postavila nove dodatne zahteve. Pri teh projektih bo treba predložiti dokazila: Načelo DNSH in zagotavljanje podnebne odpornosti je treba upoštevati že pri sami pripravi ponudbe za sodelovanje pri teh projektih in nato pri sami izvedbi […]

Zakaj mora pooblaščeni inženir, arhitekt ali investitor pri projektih sofinanciranih iz EU sredstev, vedeti, kaj pomeni DNSH?

Uvodna pojasnila in DNSH Pomembno: Evropska Unija (EU) je za projekte, ki so sofinanciranih iz EU sredstev v programskem obdobju 2021 -2027, postavila nove dodatne zahteve. Pri teh projektih bo treba predložiti dokazila: Načelo DNSH in zagotavljanje podnebne odpornosti je treba upoštevati že pri sami pripravi ponudbe za sodelovanje pri teh projektih in nato pri […]

Za katere projekte je potrebno zagotoviti dokazovanje podnebne odpornosti?

Podnebna odpornost je skladno z Uredbo definirana kot »proces, s katerim se prepreči, da bi infrastrukturo prizadeli morebitni dolgoročni podnebni vplivi, hkrati pa se zagotovi, da se spoštuje načelo »energetska učinkovitost na prvem mestu« in da je raven emisij toplogrednih plinov, ki izhaja iz projekta, skladna s ciljem podnebne nevtralnosti do leta 2050« (2. člen, […]

Prednovoletna darila naše vlade

Vlada je 10. novembra je v Uradnem listu objavila spremembo Uredbe o odpadkih, ki je stopila v veljavo že naslednji dan. Darilo je (ekološko, saj je brez embalaže 😊) kar sama sprememba navedene uredbe, saj pomeni, da se za dve leti zamika izvajanje 25. in 26. člena uredbe, ki govorita o trostopenjskem izpolnjevanju evidenčnih listov. […]

Praznično obdarovanje – kaj si v resnici podarjamo in kolikšen davek pri tem plača okolje?

Vabljeni, da z nami odkrijete, kako lahko s premišljenimi odločitvami obdarujemo svoje najdražje, ne da bi ob tem obremenjevali naš planet. Skupaj bomo raziskovali poti, ki nas vodijo k manjši porabi, bolj trajnostni uporabi in zavestnemu preživljanju časa. Prisluhnimo okolju, saj je darilo trajnostnega življenjskega sloga najlepše darilo, ki ga lahko podarimo naši prihodnosti. Pridružite […]

Davek na uvoz ogljika v EU. Kaj to pomeni?

Prvega oktobra 2023 se je začelo poskusno obdobje, v katerem se bo poročalo o emisijah iz uvoza. To pomeni, da uvoznikom železa, jekla, cementa, aluminija, gnojil, vodika in električne energije prinaša stroške in dodatno birokracijo. Dogovor o Evropskem Mehanizmu za ogljično prilagoditev na mejah ali CBAM Evropska komisija in Evropski parlament sta se 13. decembra […]

Kako kakovosten zrak dihamo v Sloveniji?

Ste vedeli, da je ocenjeno, da v Evropi vsako leto umre celo do 300.000 ljudi zaradi izpostavljenosti onesnaženemu zraku? Presenetljiva številka za Evropo. Tudi v Sloveniji kakovost zraka ne ustreza priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za sprejemljivo kakovost zraka. Obenem pa glede na naše mejne vrednosti kakovost zraka v Sloveniji le-teh večinoma ne presega. Zakaj? […]

Posnetek webinarja Zavarovanje odgovornosti za okoljske škode

V torek, 5.9.2023, smo se udeležili webinarja Zbornice komunalnega gospodarstva na temo Zavarovanje odgovornosti za okoljske škode po ZVO-2. Na predavanju je poleg Miha Javornika s podjetja Sipos d.o.o., predavala tudi naša direktorica Alenka Markun. Vabimo vas, da prisluhnete posnetku webinarja, ki je dostopen tukaj.

Ste zavarovani tudi za okoljsko škodo?

Ali veste, da Zakon o varstvu okolja ZVO-2 uvaja novo obvezno zavarovanje za okoljsko škodo za določene zavezance. Zavarovanje mora biti sklenjeno do 12.10.2023. V primeru, da se ne zavarujete, po ZVO-2 pa bi se morali, zakon predvideva tudi globe. ZVO-2 določa tudi, da so za okoljsko škodo odgovorna vsa podjetja, če povzročijo onesnaženje okolja […]