Search
Close this search box.
Jasna Stele

Zaključila sem univerzitetni študij geotehnologije in rudarstva na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani. V letu 2010 sem od fakultete prejela priznanje najboljše študentke leta. Študij sem zaključila 2012, pred tem pa sem že postala ponosna mamica.

Od nekdaj sem rada zahajala v naravo, opazovala živali, rastline in nabirala darove narave. Sem oseba, ki se rada uči in pomaga. Čas namenim tudi branju občinskih gradiv za seje, in kot namestnica predsednika statutarno pravne komisije občine odgovorno sodelujem pri pobudah in sprejemanju mnenj. V prostem času se učim solo petje.

Z okoljsko zakonodajo sem se prvič srečala v letu 2014 na Agenciji RS za okolje. Pretežni del na Agenciji (Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo) je bil usmerjen v reševanje upravnih postopkov iz področja industrijskih emisij (odpadne vode, odpadki, odpadni plini).

Imam znanje s področja vodenja upravnih postopkov s področja industrijskih emisij, predhodnih postopkov, obratovalnih monitoringov, preprečevanja onesnaževanja okolja zaradi emisij snovi iz industrij, Zaključkih o BAT, odlagališč, itd. Opravljen imam strokovni izpit iz upravnega postopka.

Marbo Okolju sem se pridružila oktobra 2023, kjer sem aktivno pristopila k pripravi vlog in načrtov.

Izobrazba

Univerzitetni študij geotehnologije in rudarstva na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani.

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.