Mojca Klemenčič Lipovec, univ. dipl. biol.
Vodja projektov

Sem univerzitetna diplomirana biologinja. Že v času študija me je poklicala ekološka smer in strast, da aktivnosti do ohranjanja narave in čistega okolja udejanjim tudi profesionalno. Z namenom prenašanja znanja in dviganja okoljske ozaveščenosti najraje izvajam delavnice za učence osnovnih šol. V podjetju sem zadolžena za ocene vplivov na naravo, izdelavo strokovnih podlag za umeščanje pobud v prostor s stališča vpliva na naravo in monitoringe invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

Imam že več kot 10 let izkušenj s pripravo okoljskih poročil, poročil o vplivih na okolje, vlog za okoljevarstvena dovoljenja, dodatkov za varovana območja itd. Specializirana sem za področje ravnanja z odpadki, zato za investitorje urejam pridobitev dovoljenj za obdelavo odpadkov ali njihovo zbiranje, izvajam pa tudi preglede na lokaciji podjetij in jim svetuje o pravilnem ravnanju z odpadki in nevarnimi snovmi. V zadnjih letih sem dejavna na področju izdelave varnostnih poročil za vire tveganja in pri izdelavi načrtov s področja tehnologije za industrijo za vse faze projektov.

Področja delovanja

  • izdelava okoljskih poročil
  • izdelava poročil o vplivih na okolje
  • izdelava dodatkov za varovana območja
  • ocenjevanje vplivov na živali, rastline in habitate
  • izdelava strokovnih ocen
  • izdelava vlog za okoljevarstvena dovoljenja
  • izdelava tehnoloških načrtov
  • izdelava varnostnih poročil in zasnov zmanjšanja tveganja za okolje

 

Izobrazba

Diploma iz biologije na Biotehniški fakulteti, Univerza v Ljubljani

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.