Za katere projekte je potrebno zagotoviti dokazovanje podnebne odpornosti?

Podnebna odpornost je skladno z Uredbo definirana kot »proces, s katerim se prepreči, da bi infrastrukturo prizadeli morebitni dolgoročni podnebni vplivi, hkrati pa se zagotovi, da se spoštuje načelo »energetska učinkovitost na prvem mestu« in da je raven emisij toplogrednih plinov, ki izhaja iz projekta, skladna s ciljem podnebne nevtralnosti do leta 2050« (2. člen, […]

Zakaj so naravne nesreče v zadnjih desetletjih vse bolj uničujoče?

Slovenijo so prizadele izredno hude poplave, ki so opustošile številne kraje po državi, vzele pa so tudi človeška življenja. Razdejanja, ki so ga poplave povzročile, se ne da opisati z besedami. Škoda je verjetno najvišja v zgodovini samostojne Slovenije: poplavne vode so podirale hiše, odnašale mostove, uničevale infrastrukturo, nekatera naselja so ostala odrezana od sveta. […]