Eva Markun, mag. franc. in fil. kult.
Vodja projektov

Zaključila sem študij francistike in filozofije na Filozofski Fakulteti Univerze v Ljubljani z magistrsko nalogo na temo okoljske etike. S podjetjem Marbo Okolje sodelujem od leta 2008, v podjetju pa delam od leta 2019, in sicer na področju vplivov na okolje, kjer sodelujem pri pripravi strokovnih ocen, predhodnih postopkov, poročil vplivov na okolje in elaboratov analize vpliva podnebnih sprememb na projekte. Podrobneje se ukvarjam s področjem podnebnih sprememb, ogljičnih odtisov za podjetja in občine ter s strategijami prilagoditev na podnebne spremembe za projekte in različne sektorje. V sklopu strategij prilagoditev na podnebne spremembe sem izdelala tudi Strategijo prilagajanja slovenskega čebelarstva na podnebne spremembe, ki je bila predstavljena na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kadar nisem v službi, me najdete v gozdu, pri čebelah ali med pisanjem.

Področja delovanja

 • izdelava elaboratov analize ranljivosti projekta na podnebne spremembe
 • izdelava ogljičnih odtisov za organizacije in občine
 • izdelava analiz vpliva podnebnih sprememb in načrtov prilagajanja za organizacije in občine
 • izdelava vlog za predhodne postopke
 • izdelava strokovnih ocen
 • izdelava poročil o vplivih na okolje
 • izdelava okoljskih poročil

Izobrazba

 • Diploma iz francistike in filozofije na Filozofski Fakulteti, Univerza v Ljubljani
 • Magisterij iz francistike in filozofije kulture na Filozofski Fakulteti, Univerza v Ljubljani

Pooblastila

 • GHG Corporate Standard Training
 • Global Covenant of Mayors Training Course (GHG Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emissions Inventories)
 • Certificate: Effecive LCA training with SimaPRO (PRé)