Naše storitve

3d,Rendering,Of,A,Sustainable,Building,Architecture,Model,With,Blueprints,

Projektiranje in gradnja

V sklopu priprave dokumentacije, povezane z graditvijo objektov, je skladno s slovensko zakonodajo v določenih primerih potrebna izdelava elaboratov s področja varstva okolja. V kolikor načrtujete gradnjo, za vas pripravimo vse potrebne elaborate.

_02A9182

Hrup

Akreditirane meritve in modeliranje hrupa so podlaga za pripravo prvega ocenjevanja hrupa in obratovalnega monitoringa hrupa, ki je obvezen za vse vire hrupa, določene z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa.

_02A9292

Odpadki

V vašem podjetju organiziramo izobraževanja za zaposlene na temo pravilnega ravnanja z odpadki z namenom, da se takšno ravnanje prenese v prakso. Izobraževanje vas opolnomoči, kako k odgovornemu ravnanju spodbuditi vse zaposlene, kar je bistveno, da sistem ravnanja z odpadki v podjetju v celoti deluje pravilno.

_02A8392

Okoljevarstveno dovoljenje

Že na ravni idejnega projekta vam skladno z našim znanjem o zakonodajnih zahtevah pomagamo ugotoviti, katera od okoljevarstvenih dovoljenj so za vašo investicijo zakonsko zahtevana.

Human,Hand,Holding,The,City

Presoje vplivov na okolje

Na področju ocenjevanja vplivov na okolje se skladno z zakonodajnimi določili v Sloveniji srečujemo z različnimi postopki, namenjenimi varstvu okolja in zmanjšanju okoljskih vplivov.

_02A9081

Izobraževanja in svetovanja

V podjetju smo počaščeni, kadar svoje izkušnje in znanja širimo med soljudi na različnih delavnicah in izobraževanjih za laično javnost. Verjamemo, da se naša vizija in poslanstvo tako najhitreje širita in uresničujeta.

Jasna,Lake,With,Beautiful,Reflections,Of,The,Mountains

Trajnostni razvoj in podnebne spremembe

S pomočjo ogljičnega odtisa vam pomagamo identificirati področja v podjetju, ki so največji vir emisij toplogrednih plinov ter področja, kjer lahko z ustreznimi ukrepi dosežete zmanjšanje stroškov energije in emisij toplogrednih plinov.

TEHNOLOGIJA 3

Varno obratovanje

V našem podjetju smo specializirani za nevarne snovi in kemikalije, zato za vas lahko izdelamo dokumentacijo, ki jo potrebujete za področje varnosti.

Aerial,Panorama,Of,Skofja,Loka,Medieval,Town,In,Slovenia

Za občine

Občinam pomagamo pri pripravljanju občinskega programa varstva okolja ali OPVO, ki ga, skladno z evropsko in slovensko zakonodajo, mestne občine pripravljajo za petletno ali desetletno obdobje.

_02A9212

Skrbnik varstva okolja

Za IED in SEVESO podjetja ter predelovalce in odstranjevalce odpadkov opravljamo zakonsko obvezno delo skrbnika varstva okolja in opravimo pregled pravilnega delovanja podjetja glede na okoljevarstveno zakonodajo.

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.