Okoljevarstvene storitve za občine

Veseli nas, da se občine pri svojem delovanju zavedajo pomena doseganja in ohranjanja zdravega okolja. Na tem področju nudimo številne okoljevarstvene storitve za občine, katerih namen je analizirati in izboljšati kakovost stanja okolja na področju občin. V 30-ih letih delovanja smo sodelovali s številnimi občinami v Sloveniji pri pripravi različnih strateških in prostorskih dokumentov ter pri spremljanju in izboljševanju kakovosti stanja okolja. Danes je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da imajo občine na voljo strokovnega in usposobljenega svetovalca za področje okolja, s pomočjo katerega lahko spremljajo kakovost okolja v svoji občini ter načrtujejo ukrepe za bolj zdravo okolje in večjo kakovost življenja svojih prebivalcev.

Občinam nudimo naslednje strokovne okoljevarstvene storitve:

Ali ste vedeli?

  • Občinski programi varstva okolja so za mestne občine zahtevani z Zakonom o varstvu okolja že od leta 2006. Za druge občine so prostovoljni.
  • V zadnjih desetletjih so se emisije onesnaževal zraka močno zmanjšale, s čimer se je izboljšala kakovost zraka, vendar je negativen vpliv onesnaženega zraka na zdravje ljudi in okolje še vedno previsok. Onesnaževala, izpuščena v zrak v eni državi, lahko preidejo v atmosfero, kar povzroči ali še poveča slabo kakovost zraka drugje.
  • V Sloveniji je trenutno zavarovanih 2.701 km2 površin, kar je 13,19 % celotne površine Slovenije, od tega 13,31 % kopnega in 1,57 % morja. Območja Natura 2000 pokrivajo 7.681 km2 ali 37,50% celotne površine oziroma 7.676 km2 ali 37,87 % kopnega ozemlja Slovenije. Mnoga zavarovana območja in območja Nature 2000 se prekrivajo, ni pa to pravilo.

Spremljanje stanja okolja v občinah

V sklopu programa varstva okolja za občine:

Vas zanima, kako vam lahko pomagamo?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali pri vaših projektih.