Ravnanje z odpadki

Pravilno ravnanje z odpadki je ključno za varno delovanje podjetja. Na podlagi dolgoletnih izkušenj in odličnega poznavanja okoljske zakonodaje za vas izdelamo:

 

Za to, da se bo v podjetju izvajalo pravilno ravnanje z odpadki, pa je ključno, da se pravila ravnanja prenese iz teorije v prakso. V vašem podjetju lahko organiziramo izobraževanja za zaposlene na temo pravilnega ravnanja z odpadki. Izobraževanje vas opolnomoči, kako k odgovornemu ravnanju spodbuditi vse zaposlene, kar je bistveno, da sistem ravnanja z odpadki v podjetju v celoti deluje pravilno.

Ali ste vedeli?

  • Razgradnja plastike v okolju traja 400 let. V procesu razgradnje plastika razpade na majhne koščke (mikroplastika) in tako prehaja v prehranske verige živali in ljudi. Mikroplastiko so zaznali tudi v pitni vodi. Učinki zaužite mikroplastike na zdravje še niso raziskani. Zato je pomembno, da z njo ravnamo odgovorno. Zelo pomembne so čistilne akcije na lokalni ravni in ozaveščanje ljudi o okoljski problematiki odpadkov.
  • V letu 1950 je proizvodnja plastike znašala 2 milijona ton, do leta 2015 pa se je proizvodnja plastike povečala kar za 200-krat.
  • Manj kot 20 % vseh nastalih odpadkov na svetu se reciklira. Postopek recikliranja plastike se od leta 2017 ni kaj dosti izboljšal.

Za več informacij ...

V primeru, da v tehnološkem postopku ali pri izvajanju storitvenih dejavnosti nastane na letni ravni več kot 200 kg nevarnih odpadkov ali več kot 150 ton nenevarnih odpadkov, ste zavezanec za izdelavo načrta gospodarjenja z odpadki.  

Vsebina načrta gospodarjenja z odpadki je predpisana in definira pravila za pravilno razvrščanje in ločevanje odpadkov na delovnih mestih in na ekoloških otokih podjetij, kjer se odpadki skladiščijo do odvoza, način pravilnega označevanja odpadkov, pravila vodenja evidenc in poročanja o nastalih odpadkih. Načrt gospodarjenja odpadkov morajo podjetja revidirati vsakič, ko se spremeni način ravnanja z odpadki.

Načrt ravnanja z odpadki je obvezni del vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja  za predelavo odpadkov. Vsebina Načrta ravnanja z odpadki je predpisana in vsebuje podatke o napravi za predelavo odpadkov, postopkih predelave in načine izpolnjevanja pogojev o emisijah snovi in energije v okolje zaradi predelave odpadkov. V načrtu je treba podrobno obrazložiti izpolnjevanje zahtev glede ravnanja s posamezno vrsto odpadkov in zahtev druge okoljske zakonodaje, zato je naše dobro poznavanje okoljske zakonodaje pri pripravi načrta ravnanja z odpadki izredno pomembno.

Če vaše podjetje želi začeti s predelavo odpadkov ali pa načrtujete širitev nabora odpadkov, ki jih predelujete, nas kontaktirajte in izdelali vam bomo načrt ravnanja z odpadki in pripravili vlogo za okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov oz. njegovo spremembo. Z izdelavo načrtov ravnanja z odpadki imamo dolgoletne izkušnje.

Za zbiranje katere koli vrste odpadkov morate biti vpisani v evidenco zbiralcev odpadkov, za vpis pa je potrebno oddati vlogo na ARSO.

Del vloge je tudi načrt zbiranja odpadkov, v katerem so definirani postopki prevzemanja odpadkov pri povzročiteljih odpadkov, razvrščanja odpadkov in skladiščenja odpadkov do odvoza v nadaljnjo obdelavo.

Pri pripravi vloge za zbiranje odpadkov je zelo pomembno naše dobro poznavanje okoljske zakonodaje. Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali pri vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov ali v postopku spremembe dovoljenja za zbiranje odpadkov.

Za predelavo katere koli vrste odpadkov in za nasipavanje zemljišč potrebujete okoljevarstveno dovoljenje.

Vas zanima, kako vam lahko pomagamo?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali pri vaših projektih.