Izobraževanja in svetovanje na področju varstva okolja

Podjetjem nudimo individualno svetovanje na področju varstva okolja. Izvajamo tudi izobraževanja na področju varstva okolja in varstva pri delu za zaposlene v podjetjih, za šole ter splošno javnost. V podjetju smo počaščeni, kadar svoje izkušnje in znanja lahko širimo med soljudi na različnih delavnicah in izobraževanjih.

Izobraževanja na področju varstva okolja izvajamo tudi v šolah. Aktualne teme na področju reševanja okoljske problematike, kot je preprečevanje nastajanja odpadkov in ločevanje odpadkov, varčevanje z energijo in vodo, varovanje sebe in drugih pred hrupom, varstvo pred sevanji, spoštovanje narave in kulturne dediščine ter podnebne spremembe so še posebej zanimive za mlade.

V našem podjetju izvajamo tudi izobraževanja s področja varnosti pri delu ter izobraževanje s področja varstva okolja za podjetja in projektante.

Za več informacij ...

Izobraževanje za splošno populacijo

Za potrebe občin, podjetij, organizacij in drugih skupin izvajamo izobraževanja o različnih okoljevarstvenih temah, ki jih izberejo naročniki.

Izobraževanje o ravnanju z odpadki

Izobraževanje o pravilnem ravnanju z odpadki izvajamo v podjetjih z namenom ozaveščanja vseh zaposlenih o osebni odgovornosti do ustreznega ravnanja z nastalimi odpadki in o možnih globah, ki podjetje in zaposlene lahko doletijo v primeru, če pravil ne upoštevajo.

Izobraževanje izvedemo na lokaciji vašega podjetja in ga v celoti prilagodimo lastnostim vašega tehnološkega postopka in vrstam odpadkov, ki pri tem nastanejo. Opremimo vas tudi z metodami, da osvojeno čim uspešneje prenesete v prakso in vsakdanje življenje.

Izobraževanje običajno poteka v naslednjih korakih:

 • izvedemo ogled vašega objekta in z vami definiramo problematične primere,
 • izvedemo predavanje o pravilnem ravnanju z odpadki za zaposlene,
 • po predavanju zaposleni pišejo test (ta del po želji izpustimo),
 • izdelamo poročilo o izvedenem izobraževanju, vključno z rezultati testov in izročki predavanja.

 

Na vašo željo pa lahko izobraževanje uredimo tudi na drugačen način, kar definiramo za vsak primer posebej.

Tovrstna izobraževanja smo izvedli med drugim za naslednja podjetja:

 • BETONARNA SAVA d.o.o.
 • SPG – SOL PLIN GORENJSKA d.o.o.
 • GAMIMA d.o.o.
 • GALMA d.o.o.
 • DOGA GALVANA d.o.o.

Za vaše podjetje pripravimo izobraževanje za:

 • varno delo s kemikalijami,
 • ukrepanje v primeru razlitja nevarnih snovi,
 • varnost in zdravje pri delu.

 

Izobraževanje vedno prilagodimo individualnim potrebam naročnika in jih ne izvajamo po instant obliki. Zato naša izobraževanja zahtevajo aktivno sodelovanje udeležencev in posledično dosežejo veliko večji učinek kot klasična izobraževanja s suhoparnimi predavanji.

Za občine, šole, vrtce in druge naročnike, ki se ukvarjajo z varstvom in poučevanjem otrok, izvajamo delavnice na različne okoljske teme. Najbolj aktualne so delavnice na temo varčevanja z energijo v luči zmanjševanja ogljičnega odtisa, varčevanja z vodo, ravnanja z odpadki in varstva sebe in drugih pred škodljivimi učinki hrupa in elektromagnetnega sevanja. Tovrstne delavnice so tematsko primerne za vse starosti otrok, od vrtčevskih do srednješolcev, prilagodimo pa poglobljenost teme in način podajanja teme.

V kolikor bi želeli, da naštete delavnice ali pa delavnice na okoljevarstveno temo po vaši izbiri izvedemo tudi pri vas, nas kontaktirajte

Nekaj primerov naših delavnic:

1. Pravilno kurjenje lesne biomase v malih kurilnih napravah za manjšo porabo goriva in manj emisij PM10 delcev, predavanje za občane za Občino Jesenice, 2015

V letu 2015 smo za občane Občine Jesenice izvedli predavanje na temo pravilnega kurjenja lesne biomase v malih kurilnih napravah za manjšo porabo goriva in manj emisij PM10 delcev. Občina se je za tovrstno izobraževanje občanov odločila po tem, ko so meritve kakovosti zunanjega zraka nedvomno pokazale, da imajo emisije snovi v zrak iz malih kurilnih naprav v katerih se kurijo trdna goriva (les) največji vpliv na slabo stanje zraka v dolini Save Dolinke v času kurilne sezone.

2. Delavnica o škodljivih učinkih hrupa

V letih 2016, 2017 in 2018 smo za osnovnošolce osnovnih šol občine Jesenice izvedli delavnice na temo hrupa in njegovega škodljivega delovanja na naše zdravje. Delavnice smo izvedli s praktičnim primerom vplivov hrupa na učenčevo zbranost pri šolskem delu na zabaven način preko reševanja miselne igre. Za zaključek delavnice smo izvedli tudi meritev jakosti mobilnega telefona ter se podučili o škodljivih učinkov različnih jakosti na naše zdravje.

Za podjetje izvedemo splošni pregled, pregledamo obstoječo dokumentacijo, ki bi jo podjetje glede na lastnosti tehnološkega postopka potrebovalo in nato pripravimo načrt izdelave oz. pridobivanja manjkajoče dokumentacije.

Pri pregledih pogosto ugotavljamo, da podjetja:

 • nimajo narejenih vseh potrebnih meritev emisij (emisije v zrak, vode, meritve hrupa v okolju, meritve EMS),
 • nimajo pridobljenega okoljevarstvenega dovoljenja, čeprav bi ga glede na zakonodajo potrebovali,
 • ne vodijo ustrezne evidence nastajanja odpadkov,
 • odpadkov iz tehnološkega postopka ne ločujejo ustrezno, niso ustrezno označeni in se ne oddajajo pod ustreznimi številkami,
 • nimajo izdelanega načrta gospodarjenja z odpadki,
 • ne vodijo ustrezne evidence embalaže, dane na trg,
 • nimajo izdelanih poslovnikov za čistilne naprave za čiščenje odpadne vode in ne vodijo obratovalnih dnevnikov,
 • nimajo izdelanih poslovnikov za čistilne naprave za čiščenje zrak in ne vodijo obratovalnih dnevnikov,
 • nimajo ustrezno urejenega skladiščenja kemikalij glede na kompatibilnost skladiščnih razredov kemikalij,
 • nimajo izdelanih navodil za delo s kemikalijami,
 • nimajo pridobljenega vodnega dovoljenja za rabo vode za tehnološke namene itd.

 

V kolikor ste v dvomih, ali ima vaše podjetje ustrezno urejeno vse, kar potrebuje, nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali. 

Vas zanima, kako vam lahko pomagamo?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali pri vaših projektih.

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.