Občine in prilagajanje na podnebne spremembe

Podnebne spremembe in njihove negativne posledice so v prihodnosti neizbežne. Velik korak lahko občine in posamezniki storijo z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov, vendar to ne bo dovolj. Za to, da bodo vplivi podnebnih sprememb manjši, je izjemnega pomena to, da se nanje pravočasno prilagodimo. To lahko storimo tako, da odpornost infrastrukture, objektov in dejavnosti na vplive podnebnih sprememb.

Ocena ranljivosti zaradi podnebnih sprememb je strateški dokument, ki pomaga identificirati območja v občinah, kjer bodo posledice podnebnih sprememb negativno vplivale na varnost in kakovost življenja. Negativne posledice podnebnih sprememb vključujejo: poškodbe ključne infrastrukture med naravnimi nesrečami, nastanek mestnega toplotnega otoka, slabša kakovost bivanja v času vročinskih valov, povečana nevarnost zemeljskih plazov in druge negativne posledice. Z načrtom prilagajanja na podnebne spremembe identificiramo ključna problematična področja v občini. S tem lahko bolj učinkovito načrtujemo urejanje prostora in strateško načrtovanje razvoja. Dodatno pa občine lahko načrtujejo ukrepe za povečanje odpornosti in sanacijo ranljivih območij.

Na področju prilagajanja občine na podnebne spremembe vam lahko pomagamo z:

»Ne preživijo najmočnejše vrste, niti tiste, ki so najbolj inteligentne. Preživi tista vrsta, ki se najbolje prilagodi spremembam.«

Charles Darwin

Občine in prilagajanje na podnebne spremembe: kako ocena ranljivosti na podnebne spremembe lahko pomaga občini?

Z oceno ranljivosti na podnebne spremembe vam pomagamo predvideti vplive podnebnih sprememb v prihodnosti na območju občine. S tem predvidimo, kakšne negativne posledice bi lahko prinesle spremembe vremenskih vzorcev in izredni vremenski dogodki.

S pomočjo ocene ranljivosti se identificira obstoječa prostorska območja ranljivosti znotraj posamezne občine. Ta območja predstavljajo obstoječa ogrožena območja (poplavna, plazovita območja, območja hudournikov, in druga območja). Dodatno se identificira območja, ki bodo v prihodnosti lahko ogrožena zaradi dejavnikov podnebnih sprememb. Ti dejavniki so med drugimi poplave padavinskih voda, gozdni požari in efekt mestnega toplotnega otoka. V oceni ranljivosti se razišče, na katerih področjih je občina bolj ranljiva zaradi predvidenih podnebnih sprememb danes in v prihodnosti. 

Z načrtom prilagajanja na podnebne spremembe se določi usmeritve in ključne ukrepe za povečanje odpornosti občine na podnebne spremembe. Z ukrepi se poda možnosti za prilagoditve na identificiranih področjih ranljivosti. Ugotovitve, pridobljene z načrtom prilagajanja na podnebne spremembe, so ključne za nadaljnji prostorski razvoj občine, načrtovanje sanacijskih ukrepov in posodobitev načrtov varstva in reševanja v občini.

Poleg zmanjševanja emisij toplogrednih plinov so ukrepi za povečanje odpornosti na predvidene posledice podnebnih sprememb ključni. S prilagajanjem namreč lahko zagotovimo varnejše okolje ter manjšo finančno škodo v primeru naravnih nesreč.

Ali ste vedeli?

Uspešno prilagajanje na posledice podnebnih sprememb je eden izmed ciljev evropskega Zelenega dogovora ali Green Deal.

Za ukrepe, povezane s povečevanjem odpornosti na posledice podnebnih sprememb, so zagotovljena tudi sredstva sofinanciranja, ki jih lahko raziščete na platformi Climate ADAPT.