Prilagajanje občine na posledice podnebnih sprememb

Podnebne spremembe in njihove negativne posledice so v prihodnosti neizbežne. Velik korak lahko občine, posamezniki in drugi akterji storijo z blaženjem vplivov podnebnih sprememb in zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov, vendar to ne bo dovolj. Za to, da bodo vplivi podnebnih sprememb na nas manjši, je izjemnega pomena to, da se nanje pravočasno prilagodimo in povečamo svojo odpornost na vplive podnebnih sprememb.

Ocena ranljivosti in načrt prilagajanja za podnebne spremembe je strateški dokument, ki pomaga identificirati ranljiva območja v občinah, kjer bodo posledice predvidenih podnebnih sprememb negativno vplivale na varnost in kakovost življenja (poškodbe ključne infrastrukture med poplavami, območja mestnega toplotnega otoka, slabša kakovost bivanja v času vročinskih valov, povečana nevarnost zemeljskih plazov, ipd.). Z načrtom prilagajanja na podnebne spremembe se identificira in načrtuje ključne ukrepe za povečanje odpornosti in sanacijo ranljivih območij ter ustrezno strateško načrtovanje razvoja občine ali sektorja.

Na področju prilagajanja občine na podnebne spremembe vam lahko pomagamo z:

»Ne preživijo najmočnejše vrste, niti tiste, ki so najbolj inteligentne. Preživi tista vrsta, ki se najbolje prilagodi spremembam.«

Charles Darwin

Kako ocena ranljivosti na podnebne spremembe lahko pomaga občini pri prilagajanju na posledice podnebnih sprememb?

Z oceno ranljivosti na podnebne spremembe vam pomagamo predvideti vplive podnebnih sprememb v prihodnosti ter predvideti, kakšne negativne posledice bi lahko prinesle spremembe vremenskih vzorcev in izredni vremenski dogodki.

S pomočjo ocene ranljivosti se identificira obstoječa prostorska območja ranljivosti znotraj posamezne občine. Ta območja predstavljajo obstoječa ogrožena območja (poplavna, plazovita območja, območja hudournikov, in druga območja) in območja, ki bodo v prihodnosti lahko ogrožena zaradi dejavnikov podnebnih sprememb (poplave padavinskih voda, gozdni požari in drugo). V oceni ranljivosti se razišče, na katerih področjih bo občina bolj ranljiva zaradi predvidenih podnebnih sprememb in kako se lahko na te dejavnike prilagodi, da zmanjša tveganje v prihodnosti.

Z načrtom prilagajanja na podnebne spremembe se identificira ključne ukrepe za povečanje odpornosti občine na podnebne spremembe in poda možnosti za prilagoditve na predvidene spremembe, ki nas čakajo. Ugotovitve, pridobljene z načrtom prilagajanja na podnebne spremembe so ključne za nadaljnji prostorski razvoj občine, načrtovanje sanacijskih ukrepov in posodobitev načrtov varstva in reševanja v občini.

Poleg zmanjševanja emisij toplogrednih plinov so ukrepi za povečanje odpornosti na predvidene posledice podnebnih sprememb največ, kar lahko naredimo, da zagotovimo varnejšo prihodnost ter manjšo finančno škodo v primeru naravnih nesreč.

Ali ste vedeli?

Uspešno prilagajanje na posledice podnebnih sprememb je eden izmed ciljev evropskega Zelenega dogovora ali Green Deal.

Za ukrepe, povezane s povečevanjem odpornosti na posledice podnebnih sprememb, so zagotovljena tudi sredstva sofinanciranja, ki jih lahko raziščete na platformi Climate ADAPT.