Ocena življenjskega kroga (LCA)

LCA analiza (angleško Life Cycle Assessment) ali Ocena življenjskega kroga je metodologija, ki se uporablja za celostno oceno okoljskega vpliva nekega izdelka, procesa ali storitve. Z LCA analizo pridobite ključne podatke o vplivu izdelka, procesa ali storitve na okolje. Med temi podatki so tudi podatki o potencialu globalnega segrevanja, potencialu tanjšanja ozonske plasti, ocena rabe energije, surovin in materialov in podatki o drugih kazalnikih vpliva na okolje. LCA analiza za izdelke se lahko izdela za več faz življenjske dobe izdelka: za fazo proizvodnje, za fazo uporabe ali za celotno življenjsko dobo izdelka. Celostna analiza življenjskega kroga zajema vplive na okolje od faze pridobivanja surovin do razgradnje in odstranitve izdelka. S pomočjo LCA ocene tako lahko sprejmete korake za zmanjšanje okoljskih vplivov izdelka, procesov ali storitve v vseh njegovih fazah. Že v fazi načrtovanja tako lahko izberete materiale in postopke, ki bodo čim bolj trajnostno naravnani.

Kako vam lahko izdelava LCA analize koristi?

 • Načrtovanje trajnostnega izdelka s čim manjšimi vplivi na okolje (eco-design): z LCA analizo strokovno preverimo dejanske vplive na okolje – včasih se izkaže, da najbolj »zelena« možnost to v resnici ni.
 • Zmanjšanje stroškov: z LCA analizo identificirate problematične točke v proizvodnem procesu ter optimizirate proizvodni proces, zmanjšate porabo energije ter stroške.
 • Certificiranje izdelkov: za pridobitev okoljskega certifikata (EPD ali environmental product declaration).
 • Komunikacija in trženje: Preprečitev »greenwashinga«, saj imate z LCA analizo strokovno podprte informacije o dejanskih okoljskih vplivih izdelka, ki jih lahko uporabite v komunikaciji s strankami.

Čemu je namenjena LCA analiza?

Namen ocene življenjskega kroga ali LCA analize je strokovna in znanstveno podprta pomoč podjetjem pri načrtovanju in prilagajanju izdelkov, pri katerih se upošteva naslednja načela trajnostnega razvoja:

 • krožno gospodarstvo, recikliranje in ponovna uporaba surovin,
 • zmanjševanje porabe energentov, vode in surovin za izdelavo izdelkov ter ohranjanje naravnih virov,
 • zdravo okolje: zmanjševanje emisij v proizvodnem procesu in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

 

Ocena življenjskega kroga vključuje analizo proizvodnega procesa naslednjih stopenj:

 • vhodni materiali, surovine in njihov transport,
 • izdelava izdelka, poraba energije, vode in drugih surovin,
 • okoljski vplivi pri odstranjevanju, reciklaži ali razgradnji izdelka.
 
LCA analiza se lahko izdela za več faz življenjske dobe izdelka in sicer:
 • za fazo proizvodnje (od pridobivanja surovin do “izhodnih vrat” podjetja) ali “from cradle to gate”,
 • za celotno življenjsko dobo izdelka ali “from cradle to grave”.
 
Ocena življenjskega kroga za celotno življenjsko dobo izdelka je še posebej pomembna za tista podjetja, ki želijo zagotoviti:
 • da ima njihov proizvod v času uporabe kar najmanjši okoljski vpliv (majhno porabo električne energije, ipd.),
 • da je njihov proizvod po koncu uporabe zasnovan tako, da njegova razgradnja ali odstranitev ne povzročata negativnega okoljskega vpliva.