Ocena življenjskega kroga (LCA)

Ocena življenjskega kroga oziroma Life Cycle Assessment ali LCA je metodologija, ki se uporablja za celostno oceno okoljskega vpliva nekega izdelka, procesa ali storitve tekom celotne življenjske dobe. Z LCA oceno pridobite ključne podatke o okoljskem vplivu izdelka, procesa ali storitve, med njimi tudi podatke o potencialu globalnega segrevanja, potencialu tanjšanja ozonske plasti, oceno rabe energije, surovin in materialov in podatke o drugih kazalnikih vpliva na okolje. Ocene LCA za izdelke se navadno izdelujejo z upoštevanjem vplivov tekom celotne življenjske dobe izdelka: od pridobivanja surovin do faze odpadka in razgradnje. S pomočjo LCA ocene tako lahko sprejmete korake za zmanjšanje okoljskih vplivov izdelka, procesov ali storitve v vseh njegovih fazah oziroma v fazi načrtovanja izberete materiale in postopke, ki bodo čim bolj trajnostno naravnani.

Kako vam lahko izdelava ocene lca koristi?

  • Načrtovanje trajnostnega izdelka s čim manjšimi vplivi na okolje (eco-design): z oceno LCA strokovno preverimo dejanske vplive na okolje – včasih se izkaže, da najbolj »zelena« možnost to v resnici ni.
  • Zmanjšanje stroškov: z oceno LCA identificirate problematične točke v proizvodnem procesu ter optimizirate proizvodni proces, zmanjšate porabo energije ter stroške.
  • Certificiranje izdelkov: za pridobitev okoljskega certifikata (EPD ali environmental product declaration).
  • Komunikacija in trženje: Preprečitev »greenwashinga«, saj imate z analizo LCA strokovno podprte informacije o dejanskih okoljskih vplivih izdelka, ki jih lahko uporabite v komunikaciji s strankami.

Čemu je namenjena ocena LCA?

Namen ocene življenjskega kroga LCA je strokovna in znanstveno podprta pomoč podjetjem pri načrtovanju in prilagajanju izdelkov, pri katerih se upošteva naslednja načela trajnostnega razvoja:

  • krožno gospodarstvo, recikliranje in ponovna uporaba surovin,
  • zmanjševanje porabe energentov, vode in surovin za izdelavo izdelkov ter ohranjanje naravnih virov,
  • zdravo okolje: zmanjševanje emisij v proizvodnem procesu in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

 

Ocena življenjskega kroga LCA vključuje analizo proizvodnega procesa naslednjih stopenj:

  • vhodni materiali, surovine in njihov transport,
  • izdelava izdelka, poraba energije, vode in drugih surovin,
  • okoljski vplivi pri odstranjevanju, reciklaži ali razgradnji izdelka.