Search
Close this search box.

Zagotavljamo celovite storitve za varno delovanje podjetij in zdravo okolje

Smo specialisti za celovite okoljevarstvene rešitve in trajnostni razvoj podjetij ter občin.

Svojim strankam pomagamo najti praktične rešitve, ki so usklajene z zakonodajo,  zagotavljajo varno obratovanje podjetja in ohranjajo zdravo okolje.

Zagotavljamo celovite storitve za varno delovanje podjetij in zdravo okolje

Smo specialisti za celovite okoljevarstvene rešitve in trajnostni razvoj podjetij ter občin.

Svojim strankam pomagamo najti praktične rešitve, ki so usklajene z zakonodajo,  zagotavljajo varno obratovanje podjetja in ohranjajo zdravo okolje.

Naše storitve

Human,Hand,Holding,The,City

Presoje vplivov na okolje

Na področju ocenjevanja vplivov na okolje se skladno z zakonodajnimi določili v Sloveniji srečujemo z različnimi postopki, namenjenimi varstvu okolja in zmanjšanju okoljskih vplivov.

_02A8392

Okoljevarstveno dovoljenje

Že na ravni idejnega projekta vam skladno z našim znanjem o zakonodajnih zahtevah pomagamo ugotoviti, katera od okoljevarstvenih dovoljenj so za vašo investicijo zakonsko zahtevana.

3d,Rendering,Of,A,Sustainable,Building,Architecture,Model,With,Blueprints,

Projektiranje in gradnja

V sklopu priprave dokumentacije, povezane z graditvijo objektov, je skladno s slovensko zakonodajo v določenih primerih potrebna izdelava elaboratov s področja varstva okolja. V kolikor načrtujete gradnjo, za vas pripravimo vse potrebne elaborate.

_02A9182

Hrup

Akreditirane meritve in modeliranje hrupa so podlaga za pripravo prvega ocenjevanja hrupa in obratovalnega monitoringa hrupa, ki je obvezen za vse vire hrupa, določene z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa.

Zakaj smo vodilni center okoljske odličnosti v Sloveniji?

Naše stranke o nas pravijo, da razumemo njihove probleme, zato nam lahko prepustijo njihovo reševanje.

Poskrbimo za uskladitev delovanja podjetja z okoljsko zakonodajo in varno delovanje ter preprečevanje nesreč pri obratovanju.

Pri pripravi projektne dokumentacije zagotovimo skladnost projektov z okoljsko zakonodajo ter svetovanje in zastopanje v okoljskih postopkih, ki so potrebni za pridobitev gradbenega dovoljenja ali prijavo gradnje.

V 30. letih delovanja smo postali nepogrešljiv partner mnogim uspešnim slovenskim podjetjem, projektantom in občinam. Dolgoletne izkušnje nam omogočajo, da za vaš projekt ali podjetje poiščemo najbolj optimalne rešitve.

Našo ekipo sestavljamo strokovnjaki, ki pokrivamo različna področja varstva okolja: hrup, ravnanje s kemikalijami, varstvo pred požarom, zdravje in varnost pri delu, ravnanje z odpadki, podnebne spremembe in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ter trajnostni razvoj izdelkov in podjetij. Širok nabor znanj in izkušenj v naši ekipi nam omogoča celovito obravnavo vsakega projekta.

Velike stvari v poslu nikoli niso rezultat dela posameznika, ampak vedno skupine ljudi.

Področje varstva okolja je kompleksno in interdisciplinarno, zato naš tim sestavljamo strokovnjaki iz različnih področij. Pri svojem delu se povezujemo in sodelujemo z investitorji, projektanti, javnimi uslužbenci ter drugimi deležniki.

Kaj o delu z nami pravijo naše stranke

Kdo nam zaupa?

Z našimi naročniki sodelujemo v vseh fazah projekta in jim nudimo strokovno svetovanje s področja varstva okolja s ciljem finančne, časovne in funkcionalne optimizacije projekta. Vplive na okolje ocenjujemo v različnih strokovnih dokumentih, ki so glede na vrste planov/projektov predpisani v slovenski zakonodaji.

Ali želite biti na tekočem s spremembami na področju varstva okolja?

Zaposlimo nove sodelavce

Zaposlimo nove sodelavce, ki jih:

  • zanima delo na področju varstva okolja,
  • imajo ustrezno izobrazbo VII. stopnje s področja varstva okolja, naravoslovja ali trajnostnega razvoja,
  • želijo pomagati pri ohranjanju zdravega okolja, zmanjševanju onesnaženja, večji varnosti in izobraževanju o pomenu zdravega okolja.

 

Če so vaše vrednote tudi strokovnost, odgovornost, strast, timsko delo in varstvo okolja, nas kontaktirajte, da se bolje spoznamo!

Zadnje novice

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.