Ogljični odtisi

Ogljični odtis vam pomaga identificirati področja v podjetju, ki so največji vir emisij toplogrednih plinov. S tem identificirate tudi področja, kjer lahko z ustreznimi ukrepi dosežete zmanjšanje stroškov energije, optimizacijo procesov in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Ti podatki vam bodo v pomoč pri načrtovanju in razvoju podjetja ter doseganju trajnostnega delovanja.

Za vas lahko izvedemo naslednje: 

Kako lahko ogljični odtis koristi vašem podjetju?

  • Identifikacija ključnih virov emisij vam pomaga pri zmanjševanju obratovalnih stroškov in stroškov za energijo ter povečanju učinkovitosti.
  • Z zavezo k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov boste javnosti sporočili, da ste trajnostno naravnano podjetje, ki mu je pomembno za prihodnost.
  • Z ogljičnim odtisom boste lahko svojim poslovnim partnerjem izkazali, kakšne so emisije, povezane z dobavo vaših izdelkov ali naročilom vaših storitev. S tem boste lahko pridobili poslovne partnerje, ki jim je trajnost pomembna ter postali bolj konkurenčni.
  • Če bo vaše podjetje trajnostno naravnano, boste lažje pridobili vire financiranja za trajnostna podjetja in projekte.

Ogljični odtis - za več informacij ...

Ogljični odtis za vaše podjetje ali organizacijo vam izdelamo v skladu z mednarodno priznano metodologijo ISO 14064-1:2019 ali metodologijo GHG (Greenhouse Gas Protocol). Za vas v skladu z metodologijo pripravimo potrebne podatke za izračun (določitev obsega, sezname podatkov), z vami sodelujemo pri zbiranju kvalitetnih in zanesljivih podatkov ter vam pripravimo izračun emisij. Za vas izdelamo poročilo o ogljičnem odtisu, v katerem vam prikažemo letne emisije podjetja po virih emisij in analiziramo emisije ter področja, kjer bi bila mogoča optimizacija procesov in zmanjšanje emisij.

Načrt in strategijo zmanjševanja emisij toplogrednih plinov lahko pripravimo skupaj z ogljičnim odtisom ali ločeno, če imate ogljični odtis že pripravljen.  V strategiji zmanjševanja emisij toplogrednih plinov skupaj z vami določimo dolgoročni cilj zmanjševanja emisij in nabor ukrepov, s katerimi boste lahko dosegli zastavljeni cilj v določenem časovnem obdobju. Z vami bomo sodelovali pri spremljanju rezultatov strategije in kazalnikov učinkovitosti zmanjševanja emisij.

Ogljični odtis za dogodek

Ogljični odtis je mogoče pripraviti tudi za dogodke. V fazi načrtovanja dogodka za vas pripravimo izračun ogljičnega odtisa za dogodek, s katerim lahko načrtujete potrebne ukrepe za zmanjševanje ogljičnega odtisa in izbiro alternativnih rešitev, s katerimi bo vaš dogodek postal bolj trajnosten ter bo povzročil manj emisij.

Ogljični odtis lahko pripravimo tudi za vaš izdelek ali storitev. Za vas v skladu z metodologijo pripravimo izračun ogljičnega odtisa za izdelek od procesa izdelave do razgradnje, izračun ogljičnega odtisa pa lahko pripravimo tudi za storitev. S pomočjo ogljičnega odtisa boste lahko načrtovali ukrepe za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in manjšo porabo energije ter materialov za bolj trajnostno storitev ali izdelek.

Katero metodologijo izbrati? Kako upoštevati hčerinska podjetja v izračunu? Kako pridobiti podatke o ogljičnem odtisu vhodnih surovin? Priznamo, izdelava ogljičnega odtisa za podjetje še malo ni enostavna. Z veseljem vam priskočimo na pomoč!

Kontakt

Ali ste vedeli?

  • Približno ena petina velikih svetovnih podjetij se je že zavezala k doseganju ogljične nevtralnosti.
  • Vedno več velikih podjetij bo od svojih poslovnih partnerjev pričakovalo informacije o ogljičnem odtisu njihovih storitev ter o tem, kako jih nameravajo zmanjševati.

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.