Search
Close this search box.

Moja zgodba – Alenka Markun, direktorica

Moje otroške sanje so bile povezane s tem, da delam v velikem laboratoriju, kjer odkrivamo pomembna zdravila za zdravljenje bolezni. Predstavljala sem si, da bom lahko s svojim raziskovanjem in delom pomagala velikemu številu ljudi. Ko sem končala študij kemije in dobila prvo službo, se mi je zdelo, da me je življenje oddaljilo od mojih sanj. Nisem delala v velikem laboratoriju, kjer bi razvijala nova zdravila za pomoč ljudem, temveč sem službo našla v industriji: v tovarni smuči, jadrnic, čevljev, v tovarni Elan v Begunjah na Gorenjskem in v takratni zelo uspešni tovarni Peko v Tržiču. Pri delu sem spoznala zelo pomembne vidike pravilnega upravljanja tehnoloških procesov in način delovanja industrije. V obeh tovarnah sem delala tudi na področju varovanja okolja, predvsem na področju pravilnega ravnanja z odpadki. Nekaj let sem delala tudi kot vodja raziskovalne enote v Peku.

Kasneje sem se zaposlila v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in prehrano v Kranju kot vodja oddelka za komunalno higieno in varstvo okolja. To je bila moja sanjska služba, v kateri sem resnično uživala, napredovala in pridobivala zelo veliko znanja na področju varstva okolja. Spoznala sem se s postopki in meritvami, s katerimi smo spremljali stanje okolja, preverjali zdravstveno ustreznost pitne vode in izvajali nacionalni program zdravstvene ekologije za Gorenjsko in Slovenijo kot celote v okviru Inštituta za varovanje zdravja v Ljubljani.

Leta 2000 sem naredila nov korak na svoji poklicni poti ter se odločila za samostojno delo –  pridružila sem se družinskemu podjetju ter odprla svojo svetovalno dejavnost na področju varstva okolja. Leta 2015 sem nato ustanovila svoje lastno podjetje za projektiranje in svetovanje na področju varstva okolja.

Že zelo zgodaj na svoji samostojni poti sem spoznala, kako resnične so besede Steva Jobsa, ki je rekel: Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.« Velike stvari v poslu nikoli niso rezultat dela posameznika, ampak vedno skupine ljudi. Zato je timsko delo pomembna vrednota našega podjetja. Področje varstva je kompleksno in interdisciplinarno, zato naš tim sestavljamo strokovnjaki različnih področij. Pri svojem delu se povezujemo in sodelujemo z investitorji, projektanti, javnimi uslužbenci ter drugimi deležniki. Le ustrezna naravnanost na skupni cilj daje ustrezne rezultate in piše uspešne zgodbe.

Ko sedaj razmišljam o svojih otroških sanjah, se zavedam, da sem v življenju iskala isti cilj. Morda ne razvijam zdravil za zdravljenje bolezni, toda moj cilj je ostal enak – da na naši Zemlji zdravil za bolezni, ki izvirajo iz onesnaženega okolja, sploh ne bomo potrebovali.

S sodelavkami uresničujemo naše poslanstvo tako, da z vsem srcem, znanjem in izkušnjami pomagamo podjetjem pri tem, da zmanjšujejo svoje vplive na okolje ter da najdemo najbolj učinkovite rešitve za projekte, ki bodo prispevali k zmanjšanju onesnaževanja. Prav tako je naše poslanstvo ozaveščanje drugih o tem, kako s pravilnim načrtovanjem ter ravnanjem prispevamo k zmanjševanju onesnaženja in ustvarjanju boljših vzorcev delovanja.

Samo s skupnim sodelovanjem vseh nas: posameznikov, podjetij in občin, bomo lahko kos prihodnim izzivom na področju okolja, ki nas čakajo, in teh ni malo: onesnaževanje, pomanjkanje naravnih virov, podnebne spremembe in njihove posledice. Zdaj ti izzivi niso več samo stvar varstva okolja, ampak so stvar preživetja nas in naših potomcev, konec koncev pa tudi življenja na Zemlji.

Življenje ima zame višji cilj. Ponosna sem, da ga skupaj s svojimi sodelavkami lahko uresničujem in živim.

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.