Prilagajanje na podnebne spremembe

V prihodnjih desetletjih bo prilagajanje na podnebne spremembe postalo nujno za vse: države, občine, podjetja in posameznike. Tudi če bi nam uspelo drastično zmanjšati emisije toplogrednih plinov, se zaradi toplogrednih plinov, ki so že nakopičeni v ozračju (in v oceanih), negativni vplivi podnebnih sprememb ne bodo nemudoma ustavili, temveč se bodo nadaljevali še nekaj desetletij ali več.

Negativne posledice podnebnih sprememb bodo med drugim za Slovenijo pomenile: pogostejše in bolj uničujoče naravne nesreče, daljša obdobja suš na eni strani in bolj intenzivne padavine na drugi strani. Dvigovanje povprečne temperature bo povečalo obremenitev v poletnem času – vročinski valovi tako lahko postanejo nekaj povsem običajnega. Pogostejši in bolj intenzivni bodo tudi gozdni požari, poplave, nevihte s točo in druge naravne nesreče.

V fazi načrtovanja projektov, infrastrukturnih naložb in umestitev v prostor je zato izjemno pomembno, da jih zaščitimo pred škodo, ki jo lahko v prihodnosti povzročijo posledice podnebnih sprememb.

Z ustreznimi prilagoditvami lahko zagotovimo odpornost infrastrukture in projektov na predvidene posledice podnebnih sprememb. S tem se v prihodnosti zmanjša škoda ob pogostejših naravnih nesrečah, zagotovi stabilnost obratovanja ter v čim večji meri prepreči morebitne okoljske nesreče.

V sklopu prilagajanja na podnebne spremembe vam nudimo:

Ali ste vedeli?

 • Zaradi podnebnih sprememb se je število naravnih nesreč po svetu v obdobju 2000-2019 podvojilo v primerjavi z obdobjem 1980-1999. Ta številka se bo v prihodnosti še povečevala.
 • Zaradi podnebnih sprememb se bo površina območij, kjer življenje zaradi vročine in suše ne bo več mogoče, povečala z 1 % na 19% Zemljinega površja do leta 2070.

Za več informacij ...

Elaborat vpliva podnebnih sprememb oziroma analiza ranljivosti in izpostavljenosti zaradi podnebnih sprememb je dokument, v sklopu katerega ocenimo ranljivost zaradi predvidenih posledic podnebnih sprememb sedaj in v prihodnosti, prikažemo področja največjega tveganja za posledice podnebnih sprememb in predlagamo ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganj in škode.

Analizo ranljivosti in tveganja za podnebne spremembe potrebujete, če pripravljate infrastrukturne ali druge večje projekte ter želite kandidirati na razpisih za sofinanciranje iz sredstev EU. Analiza ranljivosti in tveganja je v krajši obliki potrebna tudi v sklopu priprave poročila o vplivih na okolje.

Z oceno vplivov podnebnih sprememb na posamezen projekt vam pomagamo predvideti škodljive vplive podnebnih sprememb na projekt, kot so pogostejše poplave, bolj intenzivne padavine ali bolj uničujoče naravne nesreče. Z upoštevanjem prihodnjih sprememb podnebja že v fazi načrtovanja zagotovimo kar čim večjo odpornost projektov na področjih ranljivosti ter manjše obratovalne stroške.

V sklopu elaborata vpliva podnebnih sprememb na projekt izdelamo analizo občutljivosti, analizo izpostavljenosti, oceno ranljivosti projekta in končno oceno tveganja za projekt. V oceni so podane tudi možnosti za prilagajanje projekta na podnebne spremembe v skladu s cilji blaženja podnebnih sprememb, izdelan pa je tudi ogljični odtis za projekt v času obratovanja po metodologiji Evropske investicijske banke.

Analizo ranljivosti in izpostavljenosti zaradi podnebnih sprememb izdelamo tudi za vaše podjetje v fazi načrtovanja in gradnje ali za obstoječo zgradbo vašega podjetja. Za vaše podjetje lahko z analizo ranljivosti in tveganja pridobite podatke o potrebnih prilagoditvah objektov in delovanja za zmanjšanje posledic naravnih nesreč in drugih predvidenih posledic podnebnih sprememb, s čimer boste zmanjšali škodo in stroške v primeru izrednih vremenskih dogodkov.

V fazi načrtovanja novega projekta vam z analizo ranljivosti in oceno vplivov podnebnih sprememb na posamezen projekt pomagamo prilagoditi načrtovani projekt gradnje tako, da bo v prihodnosti čim bolj odporen na predvidene podnebne spremembe.

 

Z upoštevanjem prihodnjih podnebnih sprememb je že v fazi načrtovanja mogoče zagotoviti:

 • izbiro ustrezne lokacije za novogradnjo (lokacija, ki bo v prihodnosti odpornejša na vremenske vplive in naravne nesreče ter ne bo ogrožena zaradi pogostejših poplav, ipd.),
 • upoštevanje ustreznih prilagoditev za zagotovitev večje odpornosti objekta na izredne vremenske razmere,
 • učinkovito načrtovanje procesov, s čimer se zmanjšajo obratovalni stroški in emisije toplogrednih plinov.

Za obstoječe zgradbe pa je z analizo ranljivosti in izpostavljenosti zaradi podnebnih sprememb in terenskim pregledom mogoče zagotoviti:

 • ustrezne prilagoditve za zagotovitev večje odpornosti obstoječega objekta na izredne vremenske razmere,
 • ustrezne prilagoditve za zagotovitev večje varnosti in preprečitev morebitnih onesnaženj ali izlivov nevarnih snovi v primeru izrednih vremenskih dogodkov,
 • učinkovito načrtovanje procesov, s čimer se zmanjšajo obratovalni stroški in emisije toplogrednih plinov.

V sklopu elaborata vpliva podnebnih sprememb izdelamo analizo občutljivosti, analizo izpostavljenosti, oceno ranljivosti in končno oceno tveganja za podjetje. V oceni so podane tudi konkretne usmeritve za prilagoditve na pričakovane podnebne spremembe.

 

ŽE IZDELANI ELABORATI VPLIVA PODNEBNIH SPREMEMB

 • Usmeritve in elaborat vpliva podnebnih sprememb za DSU d.o.o., Ljubljana,
 • Elaborat vpliva podnebnih sprememb za sanacijo plazu na Koroški beli, Občina Jesenice
 • Elaborat vpliva podnebnih sprememb za sanacijo plazu Prihodi, Občina Jesenice
 • Elaborat vpliva podnebnih sprememb za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save – Občina Tržič
 • Elaborat vpliva podnebnih sprememb za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save – Občina Jesenice

Podnebne spremembe so že prinesle potrebo po prilagoditvi delovanja v različnih sektorjih in dejavnostih, nekateri, kot na primer zimski turizem, pa posledice podnebnih sprememb občutijo že vrsto let. Oceno vplivov podnebnih sprememb in potrebnih prilagoditev je modro opraviti pri strateškem načrtovanju razvoja dejavnosti v podjetjih, občinah in ne nazadnje tudi za razvoj posameznega sektorja v državi. Ker bodo podnebne spremembe prinesle številne neljube posledice, je zato njihovo upoštevanje lahko izredno koristno pri nadaljnjem načrtovanju razvoja posameznih dejavnosti.

Z oceno ranljivosti sektorja na podnebne spremembe pridobite strateški dokument, ki vam pomaga pri načrtovanju usmeritev za razvoj dejavnosti in sprejetju potrebnih ukrepov za povečanje odpornosti sektorja in zmanjšanje ekonomskih izgub.

S pomočjo strateškega dokumenta ocene ranljivosti na podnebne spremembe lahko znotraj sektorja identificirate tudi možnosti za financiranje investicij za prilagoditev in razvoj inovacij, ki bodo v prihodnosti pomagale za večjo odpornost sektorja in zmanjšale ekonomske izgube.

ŽE IZDELANE OCENE RANLJIVOSTI ZA SEKTOR:

 • Sektorska ocena vpliva podnebnih sprememb na čebelarstvo v Sloveniji
 • Strategija prilagajanja na podnebne spremembe za čebelarstvo v Sloveniji

Kontakt

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.