Načrt s področja tehnologije

V kolikor gradite industrijski objekt, v katerem bodo potekali tehnološki procesi, vam v sklopu priprave projektne dokumentacije za gradnjo izdelamo načrt s področja tehnologije.

Za objekte, za katere je potrebna presoja vplivov na okolje in v katerih poteka tehnološki postopek, ki je lahko vir emisij v okolje, je načrt s področja tehnologije velika pomoč za pripravo poročila o vplivih na okolje.

Načrt s področja tehnologije lahko izdela pooblaščeni inženir s področja tehnologije. Osnovni pogoj za kvalitetno izdelan načrt s področja tehnologije je sočasno dobro poznavanje tehnoloških procesov in poti, kemikalij, področja varstva okolja, varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in eksplozijske varnosti.

Direktorica podjetja Alenka Markun je pooblaščena inženirka tehnologije (T-0618) z dolgoletnimi izkušnjami na področju načrtovanja tehnoloških načrtov za različne dejavnosti, zato lahko za vas izdelamo okoljsko optimiziran tehnološki načrt.

Ali ste vedeli?

Načrt s področja tehnologije je treba izdelati v najzgodnejši fazi projekta, saj je v pomoč pri projektiranju vsem ostalim pooblaščenim inženirjem in arhitektom tekom projektiranja.

Pomembnost ustrezne izdelave načrta s področja tehnologije

Naše dolgoletne izkušnje pri projektiranju tehnoloških načrtov za proizvodne in skladiščne objekte so pokazale, da je najbolj smotrno načrt s področja tehnologije izdelati že v najzgodnejši fazi projektiranja.

Tako boste prihranili čas in denar ter se izognili neprijetnim presenečenjem zaradi zakasnitve pridobitve upravnih dovoljenj ali pričetka obratovanja.

Vsak projekt obravnavamo individualno glede na želje in potrebe naročnika. Zaradi dolgoletnih izkušenj predlagamo strokovne in praktične rešitve, ki so se za dobre že izkazale v praksi.

Nekatere izmed dejavnosti, za katere smo izdelali tehnološke načrte:

 • proizvodnjo in skladiščenje kemikalij, rastlinskih učinkovin in kozmetičnih izdelkov,
 • proizvodnjo kovinskih izdelkov (orodjarne, CNC obdelava, itd.),
 • livarne,
 • lakirnice,
 • lesno industrijo,
 • proizvodnjo plastičnih izdelkov (brizganje plastike),
 • naprave za površinsko zaščito (galvane),
 • proizvodnjo plovil in lahkih letal,
 • naprave za obdelavo odpadkov (gradbeni odpadki, lesni odpadki, odpadne kovine, izrabljena vozila, …),
 • servisne delavnice za avtomobile, tovorna vozila in letala,
 • sestavljanje robotov, kovinskih izdelkov itd.,
 • pralnice za osebna in tovorna vozila ter za letala,
 • logistične centre,
 • komunalne čistilne naprave,
 • zbirne centre za ravnanje z odpadki,
 • tiskarsko industrijo,
 • tekstilno industrijo itd.