Načrt s področja tehnologije

Tehnološki načrt ali načrt s področja tehnologije je obvezni sestavni del projektne dokumentacije, če gradite industrijski objekt, v katerem bodo potekali tehnološki procesi.

S kvalitetnim tehnološkim načrtom optimizirate tehnološki postopek ter poskrbite za ustrezno ureditev varstva okolja in varnosti delavcev. Prav zato je pomembno, da tehnološki načrt izdelate v zgodnji fazi projekta.

Načrt s področja tehnologije lahko izdela pooblaščeni inženir s področja tehnologije. Osnovni pogoj za kvalitetno izdelan tehnološki načrt je sočasno dobro poznavanje tehnoloških procesov in poti, kemikalij, področja varstva okolja, varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in eksplozijske varnosti.

Direktorica podjetja Marbo Okolje, Alenka Markun je pooblaščena inženirka tehnologije (T-0618) z dolgoletnimi izkušnjami na področju načrtovanja tehnoloških načrtov. V kolikor gradite industrijski objekt, v katerem bodo potekali tehnološki procesi, vam v sklopu priprave projektne dokumentacije za gradnjo izdelamo načrt s področja tehnologije.

Ali ste vedeli?

Tehnološki načrt je treba izdelati v najzgodnejši fazi projekta, saj je v pomoč pri projektiranju vsem ostalim pooblaščenim inženirjem in arhitektom tekom projektiranja.

Pomembnost ustrezne izdelave tehnološkega načrta

Naše dolgoletne izkušnje pri projektiranju tehnoloških načrtov za proizvodne in skladiščne objekte so pokazale, da je najbolj smotrno načrt s področja tehnologije izdelati že v najzgodnejši fazi projektiranja.

Tako boste prihranili čas in denar ter se izognili neprijetnim presenečenjem zaradi zakasnitve pridobitve upravnih dovoljenj ali pričetka obratovanja.

Vsak projekt obravnavamo individualno glede na želje in potrebe naročnika. Zaradi dolgoletnih izkušenj predlagamo strokovne in praktične rešitve, ki so se za dobre že izkazale v praksi.

Nekatere izmed dejavnosti, za katere smo izdelali tehnološki načrt:

 • proizvodnjo in skladiščenje kemikalij, rastlinskih učinkovin in kozmetičnih izdelkov,
 • proizvodnjo kovinskih izdelkov (orodjarne, CNC obdelava, itd.),
 • livarne,
 • lakirnice,
 • lesno industrijo,
 • proizvodnjo plastičnih izdelkov (brizganje plastike),
 • naprave za površinsko zaščito (galvane),
 • proizvodnjo plovil in lahkih letal,
 • naprave za obdelavo odpadkov (gradbeni odpadki, lesni odpadki, odpadne kovine, izrabljena vozila, …),
 • servisne delavnice za avtomobile, tovorna vozila in letala,
 • sestavljanje robotov, kovinskih izdelkov itd.,
 • pralnice za osebna in tovorna vozila ter za letala,
 • logistične centre,
 • komunalne čistilne naprave,
 • zbirne centre za ravnanje z odpadki,
 • tiskarsko industrijo,
 • tekstilno industrijo, itd.

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.