Ogljični odtis in načrt zmanjševanja emisij toplogrednih plinov Občine Škofja Loka

Občine v Sloveniji so pomemben vezni člen pri načrtovanju in implementaciji ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in prilagajanju na podnebne spremembe. Številne občine v Sloveniji so sprejele individualne zaveze za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Za učinkovito načrtovanje ukrepov zmanjševanja emisij pa so pomembni podatki o tem, v katerih dejavnostih in v kakšnem obsegu emisije […]