5 najbolj pogostih napak pri predhodnem postopku, ki vam lahko povzročajo težave

Predhodni postopek ali predhodna presoja vplivov na okolje (PP) je vrsta okoljske presoje, ki jo je potrebno izvesti za posege, ki bi lahko imeli pomembne vplive na okolje zaradi svoje velikosti, značilnosti proizvodnega procesa ali kumulativnega vpliva. Vrste posegov, za katere je potrebno izvesti predhodni postopek, podrobneje določa Uredba o posegih v okolje, za katere […]