Predstavitev Smernic za prilagajanje na podnebne spremembe

Veseli nas, da smo bili lahko del programa dveh pomembnih inženirskih in gradbeno-prostorskih konferenc. Naša strokovnjakinja Eva Markun je v marcu predstavila Smernice za prilagajanje objektov na podnebne spremembe in postopek presoje podnebne odpornosti na dveh konferencah: Smernice za prilagajanje objektov na podnebne spremembe Smernice smo pripravili v sklopu Matične sekcije inženirjev tehnologov, požarne varnosti […]