Predstavitev Smernic za prilagajanje na podnebne spremembe

Veseli nas, da smo bili lahko del programa dveh pomembnih inženirskih in gradbeno-prostorskih konferenc. Naša strokovnjakinja Eva Markun je v marcu predstavila Smernice za prilagajanje objektov na podnebne spremembe in postopek presoje podnebne odpornosti na dveh konferencah:

  • Slovenski inženirski dan v organizaciji Inženirske zbornice Slovenije,
  • 5. Gradbeno-prostorsko-okoljska konferenca v organizaciji Tax-fin-lex.

Smernice smo pripravili v sklopu Matične sekcije inženirjev tehnologov, požarne varnosti in drugih inženirjev (MST) v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije. Namenjene so vsem pooblaščenim inženirjem, projektantom in načrtovalcem prostora v pomoč pri načrtovanju objektov, odpornih na podnebne spremembe. V smernicah je predstavljen postopek Ocene ranljivosti in tveganja, ki je namenjen podrobni analizi vseh dejavnikov podnebja, ki lahko vplivajo na projekt. Postopek temelji na tehničnih smernicah Evropske Komisije za preverjanje podnebne odpornosti. Trenutno so smernice v obravnavi v posameznih matičnih sekcijah IZS.

Za vse projekte (infrastrukture, oz. gradnje objektov) z življenjsko dobo, višjo od 5 let, za katero je predvideno sofinanciranje iz sredstev EU, je potrebno opraviti presojo krepitve podnebne odpornosti. Presoja se izvede v skladu s Smernicami organa upravljanja, vključuje pa tudi Oceno ranljivosti in tveganja. Povzetek ocene pa je eden izmed potrebnih delov razpisne dokumentacije.

V kolikor potrebujete izdelavo elaborata vpliva podnebnih sprememb ali presoje krepitve podnebne odpornosti, nas kontaktirajte.

Še enkrat hvala vsem, ki ste bili prisotni na predavanjih, kot tudi organizatorjem za odlično izvedena dogodka.

Sedaj se že pripravljamo na novo konferenco – Zelena transformacija, ki bo 15.maja 2024.

Ekipa Marbo Okolje d.o.o.

Delite to novico

Ostali so prebrali tudi …