Pomembni datumi po novem Zakonu o varstvu okolja!

Novi zakon o varstvu okolja, ki je pričel veljati 13.04.2022, je poleg nekaterih ključnih sprememb in uskladitev na področju okoljske zakonodaje določil tudi nekaj pomembnih datumov, do katerih morajo podjetja uskladiti svoje delovanje z novim zakonom.

Preverite seznam s pomembnimi datumi in uskladitvami:

Podjetja, ki imajo za svoje obratovanje pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje in še nekatera druga podjetja:

 • 12.10.2023 – Skleniti morate zavarovanje odgovornosti za nastanek okoljske škode.

Podjetja z okoljevarstvenim dovoljenjem za industrijske emisije (IED zavezanci):

 • 12.06.2022 – Uskladitev z BAT zaključki: upravljalci IED naprav, za katere so zaključki BAT izšli pred več kot 33 meseci pred uveljavitvijo zakona, morajo vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za uskladitev naprave.
 • 12.07.2022 – Pisna opredelitev o izpolnjevanju zaključkov o BAT: upravljalci IED naprav morajo izdelati pisno opredelitev glede izpolnjevanja relevantnih zaključkov o BAT ter načrte za uskladitev, če so BAT zaključki za dejavnost izšli pred 13.10.2021.
 • 12.07.2022 – Imenovati morate skrbnika za varstvo okolja ter o tem obvestiti Ministrstvo.
 • 12.08.2022 – Vloga za spremembo OVD (BAT): vložiti morate vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, namenjeno prilagoditvi zaključkom o BAT, če so zaključki o BAT za dejavnost izšli pred štirimi leti ali več, ministrstvo pa še ni začelo postopka preverjanja usklajenosti naprave z zaključki o BAT.
 • 27.11.2022 – Predložitev prvega dela izhodiščnega poročila.

Predelovalci, obdelovalci in zbiralci odpadkov:

 • 12.07.2022 – Imenovati morate skrbnika za varstvo okolja ter o tem obvestiti Ministrstvo.
 • 12.10.2022 – Ministrstvu sporočite podatke o tem ali imate lastništvo nad nepremičninami in premičnimi napravami.
 • 12.04.2023 – Pridobiti morate lastninsko pravico nepremičnin in premičnin, če opravljate zbiranje odpadnega blata iz čistilnih naprav).
 • 31.12.2024 – Uskladiti morate obstoječa dovoljenja za predelavo odpadkov: če predelani odpadek dajete na trg kot produkt morate predložiti dokaz o ustrezanju merilom za prenehanje statusa odpadka.
 • 12.04.2027 – Pridobitev lastninske pravice nepremičnin in premičnin za zbiralce, predelovalce in odstranjevalce odpadkov.

Podjetja z okoljevarstvenim dovoljenjem za vire tveganja (SEVESO):

 • 12.07.2022 – Imenovati morate skrbnika za varstvo okolja ter o tem obvestiti Ministrstvo.

V kolikor potrebujete dodatne informacije, nas kontaktirajte na info@marbo-okolje.si in z veseljem vam bomo pomagali pri pripravi uskladitev. 🙂

Delite to novico

Ostali so prebrali tudi …

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.