Čas je za postavljanje novih ciljev trajnostnega razvoja

Z velikimi cilji in upi smo zakorakali v novo leto 2023 – mimogrede, želimo, da ste ga dobro začeli.😊

Vedno več slovenskih podjetij se odloča, da bo v novem letu več pozornosti posvetilo trajnostnemu razvoju. Nekateri med vami se morda odločate, da bi trajnostno strategijo podjetja začrtali letos, vendar ne veste, kaj točno to pomeni. Potem so informacije, ki sledijo, prave za vas.😊

Trajnostna strategija podjetja je strategija razvoja podjetja, ki vključuje tudi vidik trajnosti, ki obsega skrb za okolje, družbeno odgovornost in dejavnike upravljanja podjetja.

Podjetje, ki se odloči za trajnostni razvoj, mora pri načrtovanju svojega razvoja upoštevati 3 vidike trajnosti:

 • Okoljska odgovornost (zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, smotrno ravnanje z materiali in naravnimi viri, skrb za okolje),
 • Družbena odgovornost (odgovornost do delavcev in širše družbe, povezovanje med širšo družbo in podjetjem, odgovorno pridobivanje surovin, ipd.),
 • Trajnostno upravljanje (ustrezno sprejemanje trajnostnih odločitev pri razvoju podjetja in transparentnost poslovanja podjetja).

Če sta druga in tretja točka trajnostnega razvoja podjetij dokaj razumljivi, se podjetja običajno pri postavljanju ciljev soočajo z vprašanjem, kaj pravzaprav vključuje okoljska odgovornost. To je morda še posebej težko za podjetja, ki spadajo v storitveni sektor in ne povzročajo t.i. »tehnoloških« emisij snovi v okolje.

Za vsa podjetja, ki si želite v letu 2023 postaviti trajnostne cilje na področju večje okoljske odgovornosti ali želite narediti še nekaj dodatnih pozitivnih sprememb za okolje vam v pomoč pri odločanju ponujamo nekaj predlogov. Namig: lahko tudi odkljukate, kaj vam je že uspelo. 😊

 • Odpadki: poleg pravilnega ločevanja odpadkov lahko razmislite tudi o zmanjševanju količine odpadkov, ponovni uporabi surovin ali predelavi. Kar je za vas odpadek, je morda za druge surovina.
 • Nevarne snovi: preglejte, ali lahko katero izmed nevarnih snovi, ki jih uporabljate v procesu, zamenjate z manj škodljivo za okolje. To bo koristno tako za vas, za zaposlene in za okolje. Ali jih pravilno skladiščite in ste poskrbeli za to, da ne more priti do nesreč zaradi razlitja nevarnih snovi?
 • Trajnostni izdelki: načrtovanje trajnostnih izdelkov vsebuje manjše ali večje spremembe: rabo recikliranih materialov ali uvedbo materiala, ki se ga lažje reciklira, prehod s plastične embalaže k bolj trajnostnim oblikam, zmanjševanje količine embalaže, ipd. Za analizo trajnostnega proizvodnega procesa priporočamo primerjalno LCA Analizo, s katero boste lahko primerjali več možnosti proizvodnje izdelka in njihove vplive na okolje. In izbrali tisto, ki je res najbolj trajnostna.
 • Podnebne spremembe:
  • Izdelava ogljičnega odtisa in strategije za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, da boste vedeli, kje začeti in kakšen je vaš vpliv na podnebje.
  • Poraba energije: izvajanje ukrepov za zmanjšanje porabe električne energije in drugih energentov ima dve koristi: za vašo denarnico in za okolje. Eden izmed prvih korakov je lahko energetski pregled podjetja. Prav tako lahko morda izkoristite odvečno toploto.
  • Emisije zelo problematičnih toplogrednih plinov: nekatere hladilne naprave (in hladilniki ter klime v avtomobilih) vsebujejo HFC in PFC pline (t.i. F-pline), ki so lahko tudi do 1000× bolj škodljivi za podnebje kot CO2. Ko kupujete novo napravo, preverite, kaj vsebuje in se odločite za okolju bolj prijazno alternativo, ker vam to prinese prihranek, ker boste morali tesnost naprave manjkrat preverjati. Pogostost preverjanja ni odvisna več od količine F-plina, ampak od škodljivosti za podnebje.
  • Raba fosilnih goriv: ob vedno višjih cenah zemeljskega plina se mnogi odločajo za prehod na druge energente. Prehod na biomaso ali toplotne črpalke v kombinaciji s pridobivanjem električne energije iz obnovljivih virov je korak v prihodnost brez fosilnih goriv. Pri uporabi biomase pa je treba biti pozoren, da le ta povzroča večje emisije delcev v zrak (PM10, PM2, PM1).
 • Zmanjševanje negativnih vplivov na okolje:
  • Emisije v zrak: emisije v zrak nastajajo tudi pri ogrevalnih sistemih. Na kvaliteto zunanjega zraka lahko vplivamo z namestitvijo filtrov, prilagoditvijo procesov ali menjavo ogrevalnega sistema za bolj čistega.
  • Emisije v vode: če v podjetju nastajajo emisije odpadne vode, morda prilagoditve tehnološkega postopka ali spremembe v čistilnem procesu pomagajo pri zmanjševanju emisij in količin odpadne vode.
  • Emisije v tla in podzemne vode: preprečevanje teh emisij je še posebej pomembno, če skladiščite in uporabljate kemikalije. Preverite lahko tudi ali kanalizacija za odpadno vodo morda ne pušča in ali redno čistite lovilnik olj na parkirišču.
  • Emisije hrupa: podjetja opravljajo redni obratovalni monitoring hrupa vsaka tri leta. Če so poleg vas stanovanjski objekti, morda lahko razmislite, s čim bi lahko zmanjšali hrup iz vašega podjetja (dušilniki zvoka za hrupne naprave, naravne bariere, žive meje, ipd.).
  • Emisije iz prometa si zaslužijo svojo točko, saj so eden večjih virov onesnaževanja zraka. Zmanjšamo jih lahko tako, da spodbujamo rabo alternativnih virov prevoza: javni prevoz, pešačenje, kolesarjenje… med zaposlenimi ali morda uvedemo možnost polnjenja električnih vozil. Tudi car-sharing je dobra ideja. V tujini velika podjetja že pripravljajo načrte mobilnosti, s katerimi bodo uvedli avtobusne in druge skupne prevoze za zaposlene in s tem zmanjšali stroške in emisije iz prometa.

Upamo, da so vam zgornji predlogi pomagali pri pridobivanju novih idej za razvoj podjetja v letu 2023 na področju trajnosti. Ne pozabite – tudi majhni koraki vsakega posameznika ali podjetja so lahko veliki koraki za okolje.

NAJ BO TUDI VAM MAR ZA OKOLJE

Veliko uspeha pri novih ciljih vam želi,

Alenka Markun in ekipa Marbo Okolje💚💙

Delite to novico

Ostali so prebrali tudi …

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.