Ali gradite oziroma nameravate graditi industrijski objekt?

Če želimo zgraditi hišo, v kateri se bomo dobro počutili, nam bodo stvari pri roki ter bo oprema in razporeditev prostorov taka, da teče v hiši vse kot po maslu, moramo najprej narisati prostore, ki jih želimo imeti v hiši, se odločiti kako veliki bodo, kje bo stala kakšna oprema, ipd… in šele nato načrtujemo zunanje zidove in fasado hiše.

Prav nič drugače ni, če želite zgraditi proizvodni ali skladiščni objekt. Takšne objekte seveda namensko gradimo zaradi tehnološkega postopka, ki bo v njem potekal, saj si želimo, da ta poteka kar najbolj učinkovito. Pomisliti je treba na tisoč in eno stvar, kar je včasih zelo zapleteno. Prav gotovo si ne želimo, da bi se nam nato zgodilo, da bi v že zgrajenem objektu zaradi napačne postavitve strojev ali izpustov kasneje imeli neprestane težave ali pa bi morali ravnokar zgrajen objekt spet preurejati.

Kako se takšnim težavam pri načrtovanju poslovnih, proizvodnih ali skladiščnih objektov izognemo? Že v fazi idejne zasnove za takšne objekte pripravimo načrt s področja tehnologije.

Kaj je načrt s področja tehnologije in kdo ga potrebuje?

Načrt s področja tehnologije, je del projektne dokumentacije za gradnjo, ki določa celoten potek tehnološkega postopka v nekem objektu ter ustrezno definira kako bo potekalo skladiščenje vhodnih surovin, embalaže, nevarnih kemikalij, tehnološke poti, sam proizvodni postopek, itd. Definira tudi vplive na požarno in eksplozijsko ogroženost, emisije v delovno in zunanje okolje ter nenazadnje skladiščenje proizvodov in odpadkov. Eden izmed ključnih delov tehnološkega načrta je tudi temeljita presoja vseh možnih vplivov tehnološkega postopka na delavce, požarno in eksplozijsko varnost, zunanje okolje ter zmanjšanje oz. preprečitev teh vplivov.

Načrt s področja tehnologije je potrebno izdelati za vse objekte, v katerih bo potekal tehnološki postopek.

Kakšne so novosti glede priprave načrta s področja tehnologije?

Desetega marca 2023 je bil sprejet novi Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.l.RS, št. 30/23), ki na novo določa vsebino načrta s področja tehnologije. To je pomemben napredek k kakovosti izdelave načrtov s področja tehnologije, saj so se do sedaj v okviru projektne dokumentacije pojavljali načrti s področja tehnologije z zelo različno vsebino, pogosto tudi z vsebino, ki ni imela velike dodane vrednosti v fazi projektiranja. Pogosto so do sedaj tehnološki načrti vsebovali le opis tehnološkega postopka, kar pa je po novem le manjši delček potrebne vsebine načrta s področja tehnologije.

Prepričana sem, da bo nova predpisana vsebina Načrtov s področja tehnologije prepričala vodje projektov, da je to obvezni del vsake projektne dokumentacije za objekte, v katerih poteka nek tehnološki postopek. Srčno upam, da bomo v Sloveniji začeli graditi objekte s področja tehnologije s treznim razmislekom in s predhodno izdelavo načrta s področja tehnologije ter bomo v okviru projektiranja res razmislili, kaj vse je treba storiti, da bo objekt optimalen za proizvodnjo, varen za okolico in zaposlene ter bo čim manj vplival na okolje.

Kaj predpisuje novi Pravilnik za načrte s področja tehnologije?

Načrt s področja tehnologije mora po novem vsebovati naslednje ključne dele:

 • opis tehnološkega postopka po fazah od skladiščenja surovin do pakiranja končnih produktov ter opis naslednjih postopkov:
  • ravnanje z odpadki,
  • normativi surovin, energentov, pomožnih medijev, embalaže,
  • podrobni opis procesne opreme z vsemi priključki,
  • emisije snovi v okolje s predlogom rešitev za doseganje mejnih vrednosti,
  • opis upoštevanja za varnost in zdravje pri delu ter ravnanje s kemikalijami,
  • upoštevanje ukrepov požarne varnosti in eksplozijske ogroženosti,
  • organizacija delovnih mest,
  • opis avtomatizacije tehnoloških procesov,
 • sheme in razporeditev tehnoloških sistemov ter opreme,
 • prikaz elementov, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta.

Več informacij o tehnoloških načrtih se lahko preberete tudi v članku IZS, ki je bil objavljen v decembrski številki 2022 in ki sva ga napisala Alenka Markun in Bojan Pahor.

Lep pozdrav in uspešno načrtovanje vam želim!

Alenka Markun,

Marbo Okolje d.o.o.

Delite to novico

Ostali so prebrali tudi …

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.