Davek na uvoz ogljika v EU. Kaj to pomeni?

Prvega oktobra 2023 se je začelo poskusno obdobje, v katerem se bo poročalo o emisijah iz uvoza. To pomeni, da uvoznikom železa, jekla, cementa, aluminija, gnojil, vodika in električne energije prinaša stroške in dodatno birokracijo.

Dogovor o Evropskem Mehanizmu za ogljično prilagoditev na mejah ali CBAM

Evropska komisija in Evropski parlament sta se 13. decembra 2022 dogovorila glede uvedbe t.i. »ogljične carine« ali mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah (Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)).

CBAM je namenjen preprečitvi »uhajanja« emisij toplogrednih plinov. Uvoz določenega blaga iz držav z manj strogimi pravili glede emisij toplogrednih plinov namreč povečuje globalne emisije toplogrednih plinov, saj so evropska pravila in načrti glede zmanjševanja emisij bistveno bolj stroga od nekaterih drugih držav. Predvideno je, da bo CBAM uvedel davek na določeno uvoženo blago, ki bo predstavljal ceno ogljičnih emisij, ki so nastale pri izdelavi tega blaga ter bo tako izenačil strošek, ki ga prinaša upoštevanje pravil ETS sistema v Evropi.

Na kakšen način bo deloval novi mehanizem?

Sprejeta Uredba CBAM zajema precej širši nabor produktov (surovine, polizdelki, končni izdelki), kot je bilo predvideno v okviru izhodiščnega predloga, in sicer:

– Cement, aluminijev cement, cementni klinkerji itd.

– Gnojila (npr. amonijak, dušikova kislina, žveplo-dušikove kisline)

– Aglomerirane železove rude in koncentrati

– Širok nabor izdelkov iz železa in jekla (razen nekaterih železovih zlitin, odpadkov itd.)

– Izdelki iz železa in jekla vključujejo končne izdelke, kot so vijaki, sorniki, matice, zakovice, podložke (vključno z vzmetnimi podložkami)

– Aluminijaste konstrukcije in deli konstrukcij

– Nekateri aluminijasti rezervoarji, cisterne, kadi, posode

– Vpredena žica, kabli, pleteni trakovi in podobni izdelki iz aluminija, električno neizolirani

– Drugi izdelki iz aluminija

– Kaolin in kaolinske gline, žgane

– Vodik

– Električna energija

Kasneje pa EU načrtuje, da se ga bo razširilo na vsaj 50% emisij, ki jih trenutno pokriva sistem trgovanja z emisijskimi kuponi v Evropi (EU ETS).

Uvozniki blaga, ki spada v regulacijo CBAM, bodo morali za uvoz tega blaga kupiti tako imenovane CBAM certifikate ali kupone. Cena kupona bo uravnana tedensko glede na ceno ogljičnih oz. ETS emisijskih kuponov. S tem se bo ceni uvoženega blaga dodalo ceno emisijskih kuponov, ki jih proizvajalci v sistemu ETS plačajo za proizvedeno blago znotraj EU.

Kdaj bo novi zakon stopil v veljavo?

Trenutno je dogovorjeno, da se bo s poskusnim uvajanjem CBAM pričelo 1. oktobra 2023, pravila zakona pa se bodo uvajala postopno, da se bo s tem zagotovilo uspešno prilagoditev na nove zahteve EU.

Od 01.10.2023 do 31.12.2025 bo potekalo uvodno obdobje, v katerem se bo o emisijah iz uvoza zgolj poročalo. Zbiranje podatkov o uvozu bo moralo potekati že za četrto četrtletje 2023, torej od 1. oktobra 2023 do konca leta 2023. Prva poročila o uvozu teh izdelkov se bo oddalo 31. januarja 2024.

Kakšne bodo zahteve za uvoznike?

Uvozniki blaga, ki je vključeno v CBAM mehanizem, bodo v začetnem obdobju zgolj poročali o emisijah iz uvoza. V prehodnem obdobju se bodo uvozniki morali registrirati ter zbrati podatke o emisijah toplogrednih plinov, ki so posledica proizvodnje uvoženih izdelkov, t.i. »embedded emissions«. Zbiranje podatkov o emisijah bo potekalo na podlagi metodologije, ki jo je EU objavila avgusta 2023, poročati pa bo treba o posrednih in neposrednih emisijah toplogrednih plinov. V uvodnem obdobju ne bo potrebno plačevati CBAM kuponov.

Po začetnem uvajalnem obdobju pa bodo uvozniki blaga v EU morali poročati o letni količini uvoženega blaga in s tem povezanimi emisijami toplogrednih plinov. Nato bodo morali predložiti tudi ustrezno število CBAM kuponov. Cena se bo izračunavala glede na tedensko povprečno ceno EU ETS kuponov glede na ceno na tono ekvivalenta CO2. V obdobju 2026-2034 bo EU pričela tudi s postopnim ukinjanjem t.i. »brezplačnih« EU ETS kuponov. Če uvozniki lahko dokažejo, da je bila cena emisij toplogrednih plinov že plačana med proizvodnjo uvoženega blaga, se bo ta cena odštela od cena CBAM kupona.

Kaj to pomeni za podjetja?

Cena uvoženega blaga se bo z uvedbo mehanizma CBAM dvignila, kar bo povečalo konkurenčnost domače energetsko intenzivne proizvodnje (vsem ostalim pa povečalo stroške).

Cilj mehanizma CBAM je spodbujanje tujih podjetij in uvoznikov, da pričnejo s samoiniciativnim zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov v podjetjih zunaj EU ter da lahko to tudi pokažejo z zanesljivimi in verodostojnimi dokazi.

Če sodelujete s podjetji izven EU, morda od njih že sedaj pridobite informacije o tem, kako zmanjšujejo svoj ogljični odtis. Pri tem pa se pazite »greenwashinga« – marsikdo namreč ogljični odtis produktov računa malo »po svoje« oz. tako, da čim lepše izpade. V pomoč vam bodo mednarodni standardi za izračun iz družine ISO ali GHG, če potrebujete izračun, ga pripravimo za vas. Za več informacij pišite na info@marbo-okolje.si.

Alenka Markun in ekipa Marbo Okolje

Delite to novico

Ostali so prebrali tudi …

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.