Prednovoletna darila naše vlade

Vlada je 10. novembra je v Uradnem listu objavila spremembo Uredbe o odpadkih, ki je stopila v veljavo že naslednji dan. Darilo je (ekološko, saj je brez embalaže 😊) kar sama sprememba navedene uredbe, saj pomeni, da se za dve leti zamika izvajanje 25. in 26. člena uredbe, ki govorita o trostopenjskem izpolnjevanju evidenčnih listov. Izvajanje teh dveh členov se premakne na 1. januar 2026.

In zakaj spremembo uredbe smatramo kot darilo?

Po sedaj veljavnih določilih se evidenčni list potrdi le enkrat (potrdi ga prevzemnik odpadka), pri čemer mora imeti evidenčni list izpolnjen (ne tudi potrjen!) pri sebi že prevoznik nevarnih odpadkov, preden jih prevzame na lokaciji povzročitelja.

V kolikor vlada ne bi sprejela omenjene spremembe uredbe, pa bi stopilo v veljavo, da bi morali biti evidenčni list potrjen:

  • prvič s strani pošiljatelja prav za vse pošiljke odpadkov (nevarne in nenevarne) do največ 15 dni pred oddajo pošiljke
  • drugič s strani prevzemnika pred prevozom odpadkov in
  • tretjič  ponovno prevzemnik ob prevzemu pošiljke odpadkov oziroma najkasneje v 15 dneh po prevzemu pošiljke odpadkov, pri čemer se kot končni prevzemnik smatra predelovalec odpadkov oz. zbiralec, ki odpadke predela na isti lokaciji kot jih zbira.

»Uživajte« torej še v naslednjih dveh letih, v katerih si bo vlada vzela čas za napovedano posodobitev informacijskega sistema, pred pričakovanim plazom dodatnega dela zaradi izpolnjevanja evidenčnih listov.

Ta premik nam prinaša nekakšno prednovoletno veselje in olajšanje ter nam omogoča, da bolj mirno zakorakamo v prihajajoče spremembe. Uživajmo v tem darilu vlade in se veselimo obdobja, ki nam je bilo podarjeno.

Alenka Markun, Marbo Okolje d.o.o.

Delite to novico

Ostali so prebrali tudi …

Kako s pomočjo naše E-knjige najhitreje do gradbenega dovoljenja?

V E-knjigi smo zbrali bistvene informacije, za preživetje v labirintu okoljske zakonodaje. Za investitorje in projektante so bistvene informacije, ki jih potrebujete, da se izognete neprijetnim presenečenjem pri vaših projektih.