Prednovoletna darila naše vlade

Vlada je 10. novembra je v Uradnem listu objavila spremembo Uredbe o odpadkih, ki je stopila v veljavo že naslednji dan. Darilo je (ekološko, saj je brez embalaže 😊) kar sama sprememba navedene uredbe, saj pomeni, da se za dve leti zamika izvajanje 25. in 26. člena uredbe, ki govorita o trostopenjskem izpolnjevanju evidenčnih listov. […]

<strong>Katere nove obveznosti Zakon o varstvu okolja določa za občine?</strong>

Novi Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), ki je začel veljati aprila 2022, je prinesel kar nekaj novosti na področju problematike odmetavanja odpadkov v naravo oz. smetenja. Pomembnejša novost, ki jo predpisuje je, da morajo občine predpisati ukrepe za preprečevanje smetenja in odpravo posledic smetenja. To pomeni, da morajo občine zagotavljati čiščenje javnih in javnosti dostopnih […]

KAJ NOVEGA PRINAŠA NOVA UREDBA O ODPADKIH?  

Meseca maja je izšla nova Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22), ki je prinesla kar nekaj sprememb v obveznostih za povzročitelje odpadkov. Povzročitelj odpadkov je skladno z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) pravna ali fizična oseba katere delovanje povzroča nastajanje odpadkov ter tudi pravna ali fizična oseba, ki izvaja obdelavo odpadkov. Pravilna razvrstitev […]